Pljosnati pogonski kaiševi i transportni kaiševi FLATEX® serije, iz proizvodnje matične firme KONUS-KONEX d.o.o. Slovenija, se proizvode prema procesnoj specifikaciji i zahtevima korisnika. Dostupni su u dve osnovne varijante, deljeno prema nosiocu snage prenosa: sa poliamidnim (PA) vučnim slojem ili sa poliesterskim (PE) vlaknima.

FLATEX® serija sa poliamidnim (PA) nosačen snage

FLATEX serija 80 i 85

FLATEX® pljosnati pogonski kaiševi ove serije su definisani sa središnjim slojem / nosiocem snage prenosa, od poprečno krutog i dimenzionalno stabilnog poliamida. Osnovne prednosti serije su visoka učinkovitost pri prenosu snage (>98%), mogućnost pogona više osovina istovremeno, obostrani prenos snage, uniformna brzina, te visoka longitudinalna fleksibilnost. Pogonsko remenje se proizvode na dimenzije prema zahtevu, pri čemu su dostupni u varijacijama frikcionih obloga od sintetičke gume / elastomera (oznaka G), prirodne kože (oznaka L) i tekstila (oznaka T).

Serija FLATEX® LL kaiševa, sa obostranim oblogama od prirodne kože:

LL serija

Serija FLATEX® LT kaiševa, sa oblogama od tekstila i prirodne kože:

LT serija

Serija FLATEX® GG kaiševa, sa obostranim oblogama od elastomera:

GG serija

Serija FLATEX® GT kaiševa, sa oblogama od elastomera i tekstila:

GT seija

Serija FLATEX® TT kaiševa, sa obostranim oblogama od tekstila:

TT serija

FLATEX® serija sa poliesterskim (PE) nosačem snage

Serija FLATEX® pljosnati pogonski kaiševi sa nosačem snage od poliesterskih (PE) vlakana, karakteriše pre svega potpuno beskonačna izvedba. Pogonski kaiševi se proizvode u dimenzijama prema zahtevu i bez prekida (bez spoja) nosača snage – spoj se vrši samo na spoljnim / frikcionim oblogama. Time se obezbeđuje puna jačina kaiša i nizak procenat istezanja.

FLATEX serija 81

Dodatno, poliesterska vlakna pružaju visoku fleksibilnost, što omogućava da kaiševi funkcionišu na niskim prečnicima remenica, pri visokim brojem okretaja (iznad 12.000 rpm). Jednako, dostupni su u varijacijama sa frikcionim oblogama od elastomera (oznaka G), prirodne kože (oznaka L) i tekstila (oznaka T).