U saradnji sa matičnom firmom KONUS-KONEX d.o.o. iz Slovenije, predstavljamo kompletnu ponudu KOFIL ® filtera i fltracionih materijala za industrijsku suvu filtraciju, filtraciju tečnosti i HVAC (prostorsku) filtraciju. KOFIL ® filtracioni mediumi pokrivaju primene u svim sektorima sve tri navedene grupe, obezbeđujući pri tome, optimum performansi u procesu filtracija. Detalje ovog proizvodno-komercijalnog programa, možete pronaći u nižim sekcijama:

KOFIL ® filteri i flitracioni materijali namenjeni za industrijsku suvu filtraciju -otprašivanje. Filter vreće, dilatacioni spojeve, kolektori …

Detaljnije ...

KOFIL ® filteri i flitracioni materijali namenjeni za industrijsku mokru filtraciju – filtraciju tečnosti. Filter membrane, filtracione marame, separatori …

Detaljnije ...

KOFIL ® filteri i flitracioni materijali namenjeni za prostorsku i klima (HVAC) filtraciju. Grubi predfilteri, panelni filteri, kompaktni filteri, kombi-karton filteri, apsolutni filteri …

Detaljnije ...