Filtracija i prečišćavanje tečnosti (ili tzv. mokra filtracija) podrazumevaju operacije izdvajanja solidnih čestica iz suspenzija, propuštanjem oba agregata kroz filtracioni materijal. Za potrebe ovog procesa i svrhu obezbeđivanja optimalnog balansa procesnih zahteva, u saradnji sa matičnom kućom KONUS-KONEX d.o.o. Slovenija, obezbedili smo ponudu materijala i mediuma za ovu grupu filtracije.

KOFIL® filtracioni materijali

Mokra filtracija - materijaliU ponudi imamo niz KOFIL® filtracionih materijala za industrijsku filtraciju fluida u kompozicijama od polipropilenskih ili poliesterskih vlakana, sa prosunošću od 3 do 700 lit./dm2, pri 200 Pa, sa primenama u različitim vrstama filtacionih sistema.

Detaljnije informacije su dostupne putem kontakta sa našom službom prodaje.

KOFIL® filtracioni mediumi

Mokra filtracija - filteriPred široke ponude KOFIL® filtracionih materijala, u ponudi, naravno, imamo i različite vrste filtracionih mediuma u formama filter vreća, filtracionih membrana, filtracionih marama, i drugih formi.

Sva rešenja su posebno prilagođena pojedinačnim sistemima filtracije i tehnološkim zahtevima. Obezbeđuju maksimalne performanse, pri visokom protoku, te optimalan rok eksploatacije.