Industrijska suva filtracija (otprašivanje), podrazumeva izdvajanje čestica, bilo da se radi o korisnom proizvodu (primerice u cementarama, šećeranama i sl.) ili surogatu (npr. u drvnoj industriji, građevini, metalnoj industriji i sl.).

Za potrebe industrijske suve filtracije i otprašivanja, bilo da se radi o uklanjanju čestica iz vazduha ili zadržavanja korisnih čestica, kroz program matične kuće KONUS-KONEX d.o.o. Slovenija, u ponudi imamo čitav spektar materijala i filtracionih elemenata.

KOFIL® filter vreće

KOFIL filter vreće

KOFIL® filtracioni elementi se proizvode spremni za upotrebu. Dostupni su u formama filtracionih vreća, rukava, džepova, dilatacionih spojeva ili posebno dizajniranim elementima, prema zahtevima situacije. Pri izradi, posebna pažnja se posvećuje pravilnom odabiru filtracionog materijala, u cilju maksimizacije ekonomičnosti, efikasnosti i dugoročnosti filtracionih elemenata.

Svi filtracioni elementi se izrađuju posebno prilagođeni tehnološkim zahtevima u pogledu namene, načina i mesta montaže, te tehnoloških uslova. Pošto se u praksi retko nailazi na dva pogona sa identičnim filtracionim elementima, te zbog broja varijacije formi, svaka serija filtracionih elemenata se proizvode adaptirana skladno zahtevu korisnika. Zavisno od količine potrebih elemenata, rokovi isporuke se kreću od svega 2 dana, do okvirnih 3 sedmice za specijalne izvedbe.

KOFIL® materijali za filtraciju

KOFIL filtracioni materijali

Paleta KOFIL® materijala za industrijsku suvu filtraciju je razvijena sa ciljem maksimizacije učinkovitosti pri uklanjanju čestica. Aspekti primena su veoma različiti: hemijska industrija, farmacija, prehrambena industrija, cementare, drvo-prerađivačka industrija, zaštita okoline, …

KOFIL® filtracioni materijali za industrijsku suvu filtraciju su standardno dostupni u varijantama od 350 do 600 gr/m2, uobičajeno u koracima od po 50 gr/m2.

Dalje varijacije podrazumevaju izradu od poliesterskih PE), polietilenskih (PES), polipropilenskih (PP), poliakrilnih (PAN), aramidnih (AR) ili drugih vrsta vlakana i njihovih kombinacija.

Uobičajene varijacije, u odnosu na standardno proizvedene materijale, podrazumevaju materijale sa antistatičnim, vodoodbojnim svojstvima i/ili materijale sa PTFE premazom.