Servisno-tehničke usluge

Pored gotovih, beskonačno spojenih FLATEX® pogonskih kaiševa, VULKAN-PROTEKTOR standardno obezbeđuje i servisno-tehničke usluge, u smislu izvršenja spoja i primarne pripreme pogonskih kaiševa na licu mesta, u vašem pogonu.Priprema spoja kaiša

Sredstva i oprema za spajanje

Lepila za kaiševeVULKAN-PROTEKTOR  u ponudi imam i kompletan set lepila za sastavljanje FLATEX® pljosnatih pogonskih kaiševa.

Lepilo AF: namenjeno za nanošenje na brušene površine kaiša od elastomera (G) ili kože (L).

Lepilo K-72: namenjeno za nanošenje na poliamidni, vučni sloj FLATEX® pljosnatih pogonskih kaiševa.

Sprej za održavanje kaiševa

U cilju produžetka veka eksploatacije FLATEX® pljosnatih pogonskih kaiševa iz serije LL i LT, obezbedili smo ponudu posebnih sprejeva za kondicioniranje frikcionih površina od kože na kaiševima.

Sprejevi su pakovani u doznama od 0,25 litara.

Dodatno, prema zahtevu možemo obezbediti i odgovarajuće prese i opremu za sastavljanje pljosnatih pogonskih kaiševa.

 

Presa za kaiševeViše informacija, naravno, možete dobiti u kontaktu sa našom službom prodaje.