Gumene transportne trake sa tekstilnim ulošcima, proizvođača CONTINENTAL AG. Sve trake se izrađuju prema strogim kriterijumima i standardima, te se isporučuju isključivo sa pripadajućim uverenjima o kvalitetu i nalazima laboratorijskog ispitivanja, kao i utisnutim pripadajućim serijskim brojem i oznakom trake. Dostupne u širokom spektru tipova, koji pokrivaju sve potrebe transporta u industrijskom sektoru.

Detaljnije ...

CONTITECH elevatorske trake, sa standardno antistatičnim svojstvima, dostupne su u varijacijama, kako otpornosti na habanje, tako i uljne otpornosti, samougasivosti i temperaturne otpornosti.

Uobičajeno se isporučuju u jačinama od EP630 do EP1600, sa 3, 4 ili 5 platnenih uložaka, a prema zahtevu, dostupne su u većim jačinama i/ili većem broju platana. Dodatno, trake se isporuluju, prema zahtevu kupca, sa odgovarajućim elevatorskim koficama i vijcima za pričvršćivanje kofica.

Detaljnije ...

CONTI® CHEVRON trake sa niskim profilma (od 10 do 50 mm visine), dostupne u najrazličitijim formama rasporeda profila, pružaju odlične rezultate u transportu kabastih materijala pri inklinacionim (ili deklinacionim) transportima materijala, pod uglovima do 30°.

Dostupne su u širinama od 400 do 1.400 mm, a pretežno se isporučuju na osnovama EP250/2 i EP400/3.

Detaljnije ...

CONTITECH CBG MAXOFLEX® transportne trake sa profilima, su namenjene za transporte materijala pri velikim i promenljivim uglovima (čak do 90°). Isporučuju se potpuno prilagođene radnim uslovima i zahtevima, sa vulkaniziranim profilima visina do 400 mm.

Pored gotovih traka sa kompozitovanim profilima, posebno su dostupni i MAXOFLEX® poprečni i podužni profili sa ili bez ojačanja.

Detaljnije ...