Kalkulacija elevatorske trakeKofičasti elevatori, uobičajeno, predstavljaju zatvoren sistem, u kojem je teško imati uvid u dešavanja unutar sistema. Polazeći od ove činjenice, osnovu optimalnog rada svakog kofičastog elevatora, kao i prevencije nepotrebnih i skupih zastoja, čini pravilan izbor i kvalitet elevatorske trake. Imajući to u vidu, VULKAN-PROTEKTOR d.o.o. Apatin, u saradnji sa dugogodišnjim partnerom Continental CONTITECH CBG, poseban fokus usmerava u pravcu obezbeđivanja široke ponude visoko kvalitetnih tipova elevatorskih traka, kao i drugih elemenata koji dolaze u vezu sa trakama.

Deo ove ponude izdvajamo niže, a u svrhu dobijanja potpunih informacija o dostupnim varijacijama, molimo da se obratite našoj službi prodaje, na bilo koji od dostupnih načine u sekciji Kontakt. Takođe, deo informacija možete pronaći u našoj brošuri Elevatorske trake, koja je dostupna za preuzimanje u sekciji Preuzimanja.


CONTIFLEX® elevatorske trake

Elevatorske trake

Bilo da se radi o lakim kofičastim elevatorima, malih visina, ili pak teškim elevatorima sa velikim visinama dizanja, u VULKAN-PROTEKTOR-u, odabiru svake elevatorske trake pristupamo individualno. Polazimo od stanovišta da investicaja koju korisnik elevatorske trake preuzima, mora biti opravdana visokim kvalitetom, rokom eksploatacije i odgovarajućim bezbednosnim standardima. Sa takvim ciljem, već dugi niz godina, kroz partnersku saradnju sa Continental AG – CONTITECH CBG, pružamo široku gamu dostupnih tipova elevatorskih traka, vrhunske izrade i najboljeg odnosa cene i veka eksploatacije.

Konstrukcija

Elevatorske trake se standardnu izrađuju prema ISO/DIN normativima. Dostupne su standardno u varijantama sa 3, 4 ili 5 EP platana, ukupnih jačina od 630 do 1600 N/mm. Naravno, prema zahtevima, trake su dostupne i sa više uložaka, te do jačine od 3150 N/mm.

Elevatorska traka sa rupama

Trake se proizvode prema strogo utvrđenim standardima i sa sirovinama iz strogo kontrolisanih izvora. Svaka traka se po završenoj proizvodnji uzorkuje i podvrgava laboratorijskoj kontroli. Po pozitivnoj oceni kontrole, sve trake se isporučuju sa pripadajućim uverenjem o kvalitetu i nalazima laboratorijskih ispitivanja.

Zavisno od mesta primene, dostupne su u varijantama uljnootpornih, abrazivno otpornih ili temperaturno otpornih elevatorskih traka.

Perforirana elevatorska traka

Trake se, naravno isporučuju u zahtevanim dimenzijama i utvrđenoj konstrukciji, sa ili bez pripremljenih perforacija, za montažu elevatorskih kofica.

Bezbednost

S obzirom da su elevatori pretežno zatvoreni sistemi, sa visokom koncentracijom prašine, predstavljaju potencijalno eksplozivnu sredinu. S tim na umu, sve elevatorske trake se proizvode sa standardno antistatičnim svojstvima, prema ISO284 standardu.

Dodatnu dozu bezbednosti, kao opciju, elevatorske trake iz naše ponude pružaju kroz samougasiva (tzv. vatrootporna) svojstva, prema standardu ISO433K (DIN22102K).

Elevatorske kofice i vijci

Elevatorske kofice

Pored elevatorskih traka, posedujemo u ponudi kompletnu liniju plastičnih elevatorskih kofica i setova vijaka za elevatorske kofice.

U odnosu na metalne elevatorske kofice, neke od prednosti plastičnih kofica iz naše ponude su pre svega manja masa, a time i manje opterećenje trake, zatim posebno dizajniran oblik i površina kofice radi lakšeg i potpunog pražnjenja kofice. Dodatno, činjenica da su izrađene od plastičnih masa, sama ukazuje da ove kofice ne mogu proizvesti varničenje (usled trenja ili zapinjanja). Konačno, plastične elevatorske kofice odlikuje visoka elastičnost, što opet pruža umanjen stres (ili kidanje) trake, usled zapinjanja u zatvorenim sistemima elevatora.

Elevatorska kofica

Plastične elevatorske kofice su dostupne u dve varijante GRABELT i DRAGAR.

Elevatorske kofice GRABELT

Elevatorske kofice iz serije GRABELT su izrađene od netoksičnog polietilena, bele boje. Odgovaraju za primene u prehrambenoj industriji, pri radnim temperaturama do +60 °C.

Elevatorske kofice DRAGAR

Ovu seriju kofica karakteriše izrada od antiabrazivnog najlona, zelene boje. Odgovaraju za opšte primene, pri radim temperaturama i do +140 °C.

Vijci za elevatorske kofice

Vijci za elevatorske kofice

U ponudi, takođe, imamo i kompletne setove vijaka, posebno oblikovanih za elevatorske kofice, sa pripadajućim navrtkama i podloškama.

Vijci su standardno dostupni u veličinama M8 do M12, u izvedbama INOX ili pocinkovanog čelika.