MAXOFLEX ® - koncept transportnih traka

Maxoflex traka

 

Transportne trake ContiTech CBG MAXOFLEX ® čini grupa traka sa poprečnim i podužnim profilima, namenjenih za transport nepakovanih materijala, uz obezbeđivanje visokog kvaliteta, maksimizacije duražnosti i funkcionalnosti kosih transportnih traka. U zavisnosti od namene, trake su dostupne sa tri verzije podužnih, “harmonikastih” profila i četiri tipa poprečnih profila, što obezbeđuje pouzdan transport materijala i do ugla od 90º.

Trake mogu biti proizvedene i sa tri podužna, “harmonikasta” profila, čime se dobija transportna traka za dupli transportni sistem: dve vrste nepakovanih materijala se mogu transportovati istom linijom.

Osnova MAXOFLEX ® transportnih traka

Neke od osnovnih pogodnosti MAXOFLEX ® transportnih traka su:

  • dug vek eksploatacije;
  • visoka otpornost na mehanička oštećenja i habanje;
  • ušteda prostora, s obzirom da se transport materijala može vršiti i pri uglu od 90º;
  • ekstremno visoka stabilnost obezbeđena na povratnom pravcu, zajedno sa dobrom podužnom fleksibilnošću;
  • visina profila do 400 mm (moguća je izbedba sa visinama do 630 mm u FLEXOWELL ® verziji)
  • raznovrsnost dostupnih profila

MAXOFLEX® transportna traka sa profilima

MAXOFLEX ® transportne trake sa profilima, su dostupne sa osnovama visoke poprečne stabilnosti, sa horizontalnim tekstilnim i/ili poprečnim čeličnim ojačanjem. Primeri uobičajenih konstrukcija su:

Tip/konstrukcija Debljina [mm] Masa [kg/m2] Spoj
XE 250/1+2 2+2 8,5 9,6 1x250
XE 315/2+2 3,5+1,5 9,7 10,9 1x180
XE 400/3+2 3,5+1,5 10,8 12,3 2x200
XE 500/3+2 4+2 12,9 14,6 2x200
XE 630/4+2 4+2 13,8 15,6 3x200
XE 800/4 4+2 14,3 16,2 3x250
XE 1000/5+2 4+2 16,4 18,9 4x250

Poprečni profili

MAXOFLEX® poprečni profili - rebra za transportne trake

 

MAXOFLEX ® trake se mogu isporučiti sa poprečnim profilima u varijantama T i – za laka opterećenja; TW i TCW – za srednja opterećenja; i TCWD – za ekstremna opterećenja.

Svi profili sa W u oznaci imaju posebno ojačanje u vidu tekstilnog uloška, radi postizanja bolje stabilnosti profila.

U nižem pregledu, predstavljeni su tipovi dostupnih profila i skice formi.

Za teničke podatke i reference, molimo da se obratite našoj službi prodaje, putem detalja predstavljenih u sekciji Kontakt ove stranice ili brošuri Contitental CONTITECH CBG, vezane za MAXOFLEX program iz sekcije Preuzimanja.

 

 

 


 

Serija poprečnih profila MAXOFLEX ® tip T (bez tekstilnog ojačanja) i TW (sa tekstilnim ojačanjem). Dostupni su u visinama od 35 do 180 mm.
Serija MAXOFLEX ® poprečnih profila tip C. Profili ove serije su dostupni samo u varijanti bez tekstilnog ojačanja. Proizvode se u visinama od 55 do 110 mm.
Serija MAXOFLEX ® poprečnih profila tip TC (bez tekstilnog ojačanja) i TCW (sa tekstilnim ojačanjem). Serija TC se proizvodi u visinama od 75 do 230 mm, dok serija TCW je dostupna u visinama od 110 do 230 mm.
Serija poprečnih profila MAXOFLEX ® tip TCWD. Profili ove serije su namenjeni za ekstremne uslove i isporučuju se isključivo sa tekstilnim ojačanjem. Proizvode se u visinama od 280, 330 i 360 mm.
MAXOFLEX T/TW profil


MAXOFLEX C


MAXOFLEX TC/TCW


MAXOFLEX TCWD


 

Podužni profili

MAXOFLEX® valoviti, podužni profili

Valoviti podužni gumeni profili iz serije MAXOFLEX ® su dostupni u četiri standardne varijante:Maxoflex M/MW/MWS

  • M – serija “harmonika” profila namenjena za laka opterećenja;
  • MW – serija namenjena za srednja opterećenja, sa tekstilnim ojačanjem;
  • MWS – serija namenjena za teška opterećenja;
  • MWSF – serija za ekstremna opterećenja.