Mehaničke spojnice

U situacijama gde je transportne trake, zbog određenih razloga, nemoguće montirati u beskonačno pripremljenom stanju, koriste se mehaničke spojnice. Podjednako, mehaničke spojnice i kopče se upotrebljavaju u slučajevima kada je neophodno izvršiti zamenu oštećene trake, ili brzu popravku oštećenja, uz minimalno zadržavanje proizvodne linije.
U ovu svrhu VULKAN-PROTEKTOR d.o.o Apatin je obezbedio široku ponudu mehaničkih spojnica za sve tipove transportnih traka i radnih uslova. Neke od najčešće korišćenih, predstavljamo niže.

Mehanička spojnica VATMehaničke spojnice serije VAT B
Ove mehaničke spojnice su namenjene za transportne trake, debljina od 1,6 do 5 mm. Karakteristično za ove spojnice jeste da nije potreban nikakav poseban alat za njihovu montažu. Dostupne su u varijantama od pocinkovanog čelika ili inox.

Mehanička spojnica RSMehaničke spojnice serije RS
Serija izuzetno pouzdanih mehaničkih spojnica. Koriste se za trake debljina od 1,5 do 6,4 mm (RS62, RS125 i RS187). Dostupne su u varijantama od pocinčanog čelika, kao i od INOX čelika. Za montažu ovih spojnica neophodan je alat RSC187

Belt hooks žičane spojniceMehaničke spojnice serije (BELT HOOKS)
Žičane mehaničke spojnice – kuke. Odgovaraju za rad u veoma teškim uslovima, sa niskim prečnicima valjaka. Pretežno se koriste kao spojnice za trake za rolobalere, mada zbog duražnosti i opštih svojstava nalaze primenu jednako i kod gumenih i kod PVC traka.

Mehanička spojnica SEMehaničke spojnice serije SE
Karakteristično za ovu seriju spojnica jeste činjenica, da se radi o platičnim spojnicama, koje rade na relativno malim prečnicima valjaka. Samim time, odgovaraju za primene i na metal detektorima. Spojnice ove serije se koriste na trakama debljina od 0,8 do 3,2 mm.

FLEXCO Solid Mehaničke kopče serije SOLID
Serija SOLID kopči za rad u teškim uslovima. Jednaku primenu nalaze kao kopče za sastavljanje transportnih traka, kao i za reparaciju i sanaciju oštećenja na transportnim trakama (cepanja traka). Standardno su dostupne za jačine traka 500, 630 i 1000 N/mm.

Profili za transportne trake

Pored standardnih glatkih transportnih traka i traka sa reljefima na nosećoj strani, za potrebe kosih transporta i situacija gde je neophodno sprečiti klizanje i rasipanje transportovanog materijala, obezbedili smo širok spektar profila za transportne trake. Postavljanje profila na transportne trake se vrši termokompozicijom, bez posredstva bilo kakvih lepila ili drugih mediuma. Detaljniji prikaz dostupnih profila možete pronaći u našoj brošuri PROFILI, a za moguće izvedbe, molimo da se obratite našoj službi prodaje, kroz sekciju Kontakt.

VođiceVođice
Standardni uzdužni i poprečni profili dostupni u varijantama za PU i za PVC transportne trake, u formi preseka romb, kvadrat i pravougaonik. Kod romb preseka, dostupne su u varijanti nazubljene vođice (radi smanjenja prečnika valjaka) i punog preseka.

Rebra

Poprečni profili
ili tzv. “rebra” za transpornte trake, su dostupni u PU i PVC varijantama. Standardne visine se kreću od 20 do 80 mm (u koraku od 10 mm). Dostupni su u varijantama kosih (ugao od 80°) i ravnih (90° ugao) profila. Forma montaže na trake se vrši prema zahtevima korisnika.

Uzdužni "harmonika" profili

Valoviti profili
ili tzv. “harmonika” profili. Radi se o visokofleksibilnim podužnim profilima / stranicama, dostupnim u PU i PVC varijantama, te tipovima sa ili bez ojačanja (platno).