Pored standardnih, linearnih traka, sa ili bez niskih reljefa, u ponudi imamo i izvedbe u varijantama lučnih transportnih traka (tzv. kružne trake), traka sa poprečnim i/ili uzdužnim profilima, trake sa profilima u CHEVRON rasporedu, perforirane transportne trake i mrežaste (mesh) trake.

Ovde predstavljamo deo ovih traka. Detaljnije informacije i mogućnosti u pogledu drugih izvedbi, uvek možete dobiti u kontaktu sa našom službom prodaje.

Lučne transportne trake

Skica lučne trake

Lučne transportne trake (ili tzv. kružne trake) se koriste u situacijama gde je neophodna promena pravca transporta i transportne linije. Bilo da se radi o promeni ugla transporta od 90, 180 ili nekog drugog ugla, izradi svake trake se pristupa individualno, sa posebnom pažnjom usmerenom ka zahtevima i specifikacijama linije na kojoj rade.

Lučna transportna traka

Lučna traka

Trake sa profilima

Za potrebe kosog transporta, bilo da se radi o inklinaciji ili deklinaciji, pored traka sa niskim reljefima, u ponudi imamo čitav spektar poprečnih i uzdužnih profila za transportne trake.
Traka sa V profilimaTraka sa profilima u dva reda

Profili se postavljaju isključivo termokompozicijom profila i osnove (trake), čime se osigurava duži vek eksploatacije i eliminiše kontakt proizvoda sa potencijalno opasnim i toksičnim rastvorima u lepilu. Jednako, i ova grupa se proizvodi prema specifikacijama i tehnološkim zahtevima. Deo standardno dostupnih profila je predstavljen u našoj brošuri PROFILI koja je dostupna za preuzimanje.

Plava traka sa profilimaTraka sa harmonikom i rebrima

Talasaste transportne trake

Serija traka sa pasivnom nadgradnjom u vidu talasa. Pretežno talasaste trake se primenjuju u procesima prerade povrća i voća, mada ovo ne ograničava njihovu primenu. U principu, ova nadgradnja obezbeđuje eliminaciju oštećenja proizvoda usled sudaranja, tokom transporta, ili padova na traku, tako da je spektar primena dosta širok.

Traka sa talasima

Traka sa talasima - jabuke

Mrežaste transportne trake

Mrežasta trakaMesh traka

Polispiralne mrežaste trake se koriste u situacijama gde je propustljivost zahtevana, bilo da se radi o vazduhu ili tečnosti. Pretežna namena je u transportu voća ili povrća, sa pranja.