Batut


Transportne trake iz ove grupe, su prevashodno namenjene za upotrebu kao u prehrambenoj industriji i farmaciji. Grupu transportne trake za prehrambenu industriju čine serije F, E, P, R i V transportnih traka. Zajedničko za sve tipove transportnih traka iz ove grupe je činjenica, da su svi atestirani od strane Instituta za zaštitu zdravlja Srbije DR.MILAN JOVANOVIĆ – BATUT Beograd i odobreni za direktne kontakte sa prehrambenim proizvodima, shodno Zakonu o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, normama Pravilnika o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe.
Pored ovoga, trake za prehrambenu industriju poseduju nalaze i uverenja o usklađenosti sa normativima EEC (direktive 2002/72/CE do 2008/39/CE i regulative CE 1935/2004 i 975/2009), te FDA regulativama (21CFR 175.300, 181.27 i 176.210).

Transportne trake za prehrambenu industriju – karakteristike serija

Zbog prostornog ograničenja, niže predstavljamo samo deo trasnportnih traka iz ove grupe. Izdvajamo najčešće primenjivane transportne trake u prehrani ili farmaciji, opise osnovnih karakteristika serija, te osnovne karakteristike pojedinih tipova traka iz serija. Svakako da ova lista ne ograničava paletu dostupnih tipova traka. Za više informacija, kao i predloge za primenu odgovarajućih tipova traka, molimo da se obratite našoj komercijalnoj službi, putem detalja iz kontakt segmenta ove stranice

F serija

Transportne trake sa PVC nosećim slojem 72 Sh A tvrdoće u prehrambenom kvalitetu. Pružaju dobru otpornost na životinjske masti, biljna i mineralna ulja. Trake F serije su dostupne i u plavoj boji (sa dezignacijom BL)


Osnovni tipovi i karakteristike serije
Tip / oznaka Debljina [mm] Sila za 1% [N/mm] Min.Ø [mm] Antistatik
F10 2,0 8 30 -
F20 2,6 13 50 -
F21/0505/Z 3,0 16 60 -
F31 3,8 20 120 -


E serija

Serija antistatičnih i samougasivih transportnih traka, prema DIN, ISO, AFNOR i ATEX standardima, sa PVC pokrivnim nanosima 68 Sh A. Odgovaraju za primene u sredinama gde postoji opasnost od požara ili eksplozije. Primerice, svi segmenti proizvodnje šećera ili kao elevatorske trake sa koficama.


Osnovni tipovi i karakteristike serije
Tip / oznaka Debljina [mm] Sila za 1% [N/mm] Min.Ø [mm] Antistatik
E21/20.10 5,0 16 150 da
E31/20.10 6,5 24 250 da
E31/30.13/ATEX 9,5 75 400 500


P serija

Serija transportnih traka sa poliuretanskim (PU) nosećim nanosom, tvrdoće 88 i 92 Sh A. Pružaju odličnu otpornost na biljna i mineralna ulja, životinjske masnoće i širok spektar hemijskih proizvoda. Proizvode se od polieterskog PU. Time je umanjen efekat hidrolize poliuretana i produžen vek eksploatacije. Karakteriše ih dodatno visoka antiabrazivna svojstva, te antistaičnost.


Osnovni tipovi i karakteristike serije
Tip / oznaka Debljina [mm] Sila za 1% [N/mm] Min.Ø [mm] Antistatik
P6/A 0,8 5 5 da
P7/A 1,3 8 10 da
P8/A 1,3 8 20 da
P9/A 1,3 5 10 da
P10/A 1,6 8 40 da
P20/A 2,4 13 80 da


R serija

Transportne trake sa nosećom površinom od grubog poliesterskog ili pamučnog platna. Pretežnom namenjene za upotrebu u pekarskoj i konditorskoj industriji, za transporte proizvoda pre i nakon tretmana u pećima. Takođe i u drugim situacijama gde je neopohodno izbeći lepljenje proizvoda za traku. Karakteriše ih dobra otpornost na biljna ulja i masnoće.


Osnovni tipovi i karakteristike serije
Tip / oznaka Debljina [mm] Sila za1% [N/mm] Min.Ø [mm] Antistatik
R10 1,2 8 30 da
R11 1,4 6 15 -
R13 1,0 6 10 da
R14 1,4 8 30 -
R19 2,4 5 50 -
2MT6 U0-0 1,5 6 5 -

Reljefi nosećih površina transportnih traka

Pored transportnih traka sa glatkim (ravnim) površinama, u ponudi imamo transportne trake sa reljefnim nosećim nanosima. Koriste se za potrebe kosih transporta (inklinacija ili deklinacija) proizvoda. Niže su predstavljene uobičajene strukture reljefa za kategoriju Transportne trake za prehrambenu industriju. Pored predstavljenih, naravno, dostupne su i druge forme reljefa. Detaljnije informacije možete dobiti u kontaktu sa našom službom prodaje.

(Napomena: date slike ne predstavljaju stvarnu veličinu reljefa transportnih traka. Za detalje ili uzorke, obratite se službi prodaje preko detalja na stranici Kontakt)