MEGAWELD termoplastično remenje (termodžojting remenje), proizvođača MEGADYNE S.r.l. (AMMEGA Group) predstavlja posebnu grupu transportno pogonsog remenja. Remenje se proizvodi ekstruzijom čistog poliuretana. Time se dobija homogena struktura, koja garantuje najbolji kvalitet i performanse, u raznovrsnim uslovima primene.
Megaweld termoplastično remenje

Termoplastično remenje od ekstrudiranog poliuretana ima širok spektar primena. Osnovno što ih ističe jeste ravnomerna linijska nosivost i minimalna kontaktna površina sa predmetom koji se transportuje.

VULKAN-PROTEKTOR poseduje, u svojoj ponudi, široku spektar formi preseka, veličina termoplastičnog remenja, te boja u kojima se remenje izrađuje.

Okruglo ekstrudirano PU remenje

Izrađuju se od poliuretana tvrdoće 87 Sh A, sa grubom – protivprokliznom površinom. Dostupni su standardno u dve varijacije boja. Za opšte primene, namenjana je varijanta zelene boje. Iako su mehanički i hemijski identični, za primene u prehrani i farmaceutskoj industriji, namenjeno je termoplastično remenje u plavoj boji.

Proizvode se u dimenzijama prema sledećoj tabeli:

Okrugli PU remen

Trapezoidno PU remenje

Izrađuju se od poliuretana tvrdoće 87 Sh A. Dostupni su sa standardnom, glatkom površinom ili sa nadogradnjom radi poboljšanja protivprokliznih karakteristika. U gupi “trapez” forme, dostupni su u varijanti standardno trapeza ili trapeza sa izdignućem. Dostupni su standardno u zelenoj i plavoj boji

Proizvode se u dimenzijama prema sledećoj tabeli:

Trapezoidno PU remenje

Ostale forme

Pored navedenih, dostupne su i forme petougaonih ekstrudiranih remena i izdignutih sedmougaonih remena. Standardno se rade u tvrdoći 85 Sh A, zelene boje, mada su na zahtev dostupni i u drugim tvrdoćama i bojama.