Pljosnati pogonski kaiševi i transportni kaiševi FLATEX® serije, iz proizvodnje matične firme KONUS-KONEX d.o.o. Slovenija, se proizvode prema procesnoj specifikaciji i zahtevima korisnika. Dostupni su u dve osnovne varijante, deljeno prema nosiocu snage prenosa:

  • sa poliamidnim (PA) vučnim slojem
  • sa poliesterskim (PE) vlaknima.

Pljosnati pogonski kaiševi FLATEX® serije sa poliamidnim (PA) nosačen snage

Pljosnati pogonski kaiševi FLATEX serija 80 i 85

FLATEX® pljosnati pogonski kaiševi ove serije su definisani sa središnjim slojem (nosiocem snage prenosa) od poprečno krutog i dimenzionalno stabilnog poliamida (PA).

Osnovne prednosti serije su visoka učinkovitost pri prenosu snage (>98%), mogućnost pogona više osovina istovremeno, obostrani prenos snage, uniformna brzina, te visoka longitudinalna fleksibilnost. Pogonsko remenje se proizvodi u dimenzijama prema zahtevu. Pri tome, dostupni su u varijacijama frikcionih obloga od sintetičke gume / elastomera (oznaka G), prirodne kože (oznaka L) i tekstila (oznaka T).

Serija FLATEX® LL kaiševa, sa obostranim oblogama od prirodne kože:

Pljosnati pogonski kaiševi LL serija

Serija FLATEX® LT kaiševa, sa oblogama od tekstila i prirodne kože:

Pljosnati pogonski kaiševi LT serija

Serija FLATEX® GG kaiševa, sa obostranim oblogama od elastomera:

Pljosnati pogonski kaiševi GG serija

Serija FLATEX® GT kaiševa, sa oblogama od elastomera i tekstila:

Pljosnati pogonski kaiševi GT seija

Serija FLATEX® TT kaiševa, sa obostranim oblogama od tekstila:

Pljosnati pogonski kaiševi TT serija

Pljosnati pogonski kaiševi FLATEX® serije sa poliesterskim (PE) nosačem snage

Serija FLATEX® pljosnati pogonski kaiševi sa nosačem snage od poliesterskih (PE) vlakana. Karakteriše ih pre svega potpuno beskonačna izvedba. Pogonski kaiševi se proizvode u dimenzijama prema zahtevu i bez prekida (bez spoja) nosača snage. Spoj se vrši samo na spoljnim, odnosno frikcionim oblogama. Time se obezbeđuje puna jačina kaiša i nizak procenat istezanja.

Pljosnati pogonski kaiševi FLATEX serija 81

Dodatno, poliesterska vlakna pružaju visoku fleksibilnost. Ovo omogućava da pogonski kaiševi funkcionišu na niskim prečnicima remenica, pri visokim brojevima okretaja (iznad 12.000 rpm). Jednako, dostupni su u varijacijama sa frikcionim oblogama od elastomera (oznaka G), prirodne kože (oznaka L) i tekstila (oznaka T).