fbpx

Naslovna stranica | Transportne trake | Lake transportne trake | Transportne trake sa profilima

Transportne trake sa profilima

Vođice, rebra (poprečni profili) i valovite stranice predstavljaju najčešći oblik nadgradnje lakih transportnih traka i procesnih traka. Transportne trake sa profilima se koriste uglavnom kod kosih transporta roba i materijala (inklinaciono ili deklinaciono), međutim jednako često se koriste i za osiguravanje pravilnog vođenja traka i sprečavanje straničnog klizanja i rasipanja robe i materijala.

Forme u kojima se profili postavljaju na transportne trake su veoma različite, a u nastavku predstavljamo najčešće korišćene profile i njihove pretežne namene.

Poprečni profili

Dodatno trakama sa niskim reljefima, za primene u kosim transportima roba i materijala, ovde izdvajamo deo dostupnih, standardnih poprečnih profila. Svi profili su izrađeni od visokokvalitetnih polimera, koji omogućavaju podjednako fleksibilnost, dobru mehaničku otpornost i dimenzionalnu stabilnost, pružajući učinkovitost, lakoću praćenja i niske zahteve u pogledu prečnika valjaka na transporterima.

Dodatne podatke o profilima, možete pronaći u našoj brošuri …

Primeri formi poprečnih profila

PU profili za transportne trake

L serija poprečnih profila

Forma
PU L serija profila
Opis

Poprečni profili sa kosinom u gornjem delu od 80°. Izrađuju se od TPU 85 Sh A tvrdoće.

Dostupni su u beloj, plavoj (za HP trake) i zelenoj boji, te u visinama od 20 do 80 mm, u koraku od 10 mm. 

Primerna oznaka za profil, bele boje, visine 50 mm: L50U W

T serija poprečnih profila

Forma
PU T serija profila
Opis

Poprečni profili koji se postavljaju upravno na traku (ugao 90°). Izrađuju se od TPU 85 Sh A tvrdoće.

Dostupni su u beloj, plavoj (za HP trake) i zelenoj boji, te u visinama od 20 do 80 mm, u koraku od 10 mm. 

Primerna oznaka za profil, bele boje, visine 50 mm: T50U W

PVC profili za transportne trake

L serija poprečnih profila

Forma
PVC L serija profila
Opis

Poprečni profili sa nagibom od 80°, u odnosu na traku. Izrađuju se od PVC 60 Sh A tvrdoće.

Dostupni su u beloj i zelenoj boji, te u visinama od 20 do 80 mm, u koraku od 10 mm. 

Primerna oznaka za profil, bele boje, visine 50 mm: L50 W

T serija poprečnih profila

Forma
PVC T serija profila
Opis

Poprečni profili pod uglom od 90°, u odnosu na traku. Izrađuju se od PVC 60 Sh A tvrdoće.

Dostupni su u beloj i zelenoj boji, te u visinama od 20 do 80 mm, u koraku od 10 mm. 

Primerna oznaka za profil, bele boje, visine 50 mm: T50 W

Uzdužni profili

U svrhu sprečavanja rasipanja transportovane robe i materijala, bilo da se radi o horizontalnom transportu ili kosom, koriste se podužni profili u formi valovitih stranica za transportne trake ili u formi niskih profila, od pravougaonih ili trapezastih vođica, punog preseka.

Podjednako, da bi se eliminisalo stranično klizanje i pravilno linijsko vođenje transportne trake, koriste se profili u vidu vođica za transportne trake. Ovi profili se postavljaju prema zahtevima, na gornjoj (nosećoj) ili donjoj (kliznoj) strani transportne trake.

U nastavku predstavljamo osnovne podatke o ovim profilima, a dodatne podatke o profilima, možete pronaći u našoj brošuri …

Valoviti uzdužni profili

Forma
Valoviti profil - stranica za transportne trake
Opis

Valoviti profili se izrađuju u PVC i PU varijantama, standardno bele ili zelene boje. 

TOU serija

Serija lakih valovitih profila – stranica za transportne trake; izrađenih o posebne mešavine poliuretana, koja omogućava termokompoziciju i sa TPU i PVC nanosima na transportnim trakama.

Pretežno se koriste kod lakših do srednjih opterećenja. 

Dostupni su u beloj i zelenoj boji, te u visinama 30, 50 i 80 mm.

SPV serija

SPV linija valovitih PVC profila, sa tekstilnom impregnacijom – ojačanjem. Postavljaju se isključivo na trake sa PVC nanosom na nosećoj strani. Prevashodno su namenjeni za teže radne uslove i veća opterećenja.

Dostupni su u beloj i zelenoj boji, te u visinama od 35, 55 i 85 mm.

SPU serija

Poliuretanska linja valovitih profila serije SPU. Namenjena za postavljanje isključivo na trasnportne trake sa poliuretanskim nosećim slojem.

Upotrebljavaju se kod srednje teških uslove rada i opterećenja.

Dostupni su u beloj i zelenoj boji, te u visinama od 30, 50 i 80 mm.

Vođice za transportne trake

Trapezaste pune vođice

Forma
Uzdužni profili forma 2
Opis

Izrađuju se u varijantama od PVC i od TPU, standardno u beloj i zelenoj boji. Koriste se kao vođice za transportne trake na donjoj (kliznoj) ili gornjoj (nosećoj) strani trake.Takođe, mogu se koristiti i kao poprečni profili.

Standardni tipovi i veličine (bxh) su: TX 6×3, TY 8×5, TZ 10×6, TA 13×8, TB 17×11 i TC 22×14.

Trapezaste nazubljene vođice

Forma
Uzdužni profili forma 3
Opis

Serija nazubljenih trapezastih vođica, sa ciljem smanjenja minimalno zahtevanih prečnika valjaka.

Dostupni su u PVC i PU varijantama, bele ili zelene boje. Prevashodno su namenjeni za postavljanje na donju (kliznu) stranu transportne trake.

Standardni tipovi i veličine (bxh) su: TYD 8×5, TZD 10×6, TAD 13×8, TBD 17×11 i TCD 22×14.

    Translate »
    Kopiranje sadržaja ove internet stranice nije dozovoljeno.