fbpx
Trake za kose transportere, linijsko vođenje, mašine za brušenje kamena, ...

Reljefne transportne trake

Ovde predstavljamo deo transportnih traka, sa niskim, posebno dizajniranim reljefima, koji pogoduju za primene u veoma različitim situacijama:

  • za potrebe kosih transporta (inklinacionih ili deklinacionih) roba i materijala, gde je neophodno sprečiti povratno klizanje;
  • za potrebe horizontalnih transporta, gde je neophodno obezbediti pravilnu liniju transporta i eliminisati stranično klizanje transportovanih roba i materijala;
  • za situacije gde je potrebno obezbediti lakši prihvat ili istovar materijala i robe sa trake;
  • za mašine za obradu i brušenje kamena, mermera ili granita;
  • za mašine za obradu drveta i drvenih panela;
  • i slične situacije.

Iako su već predstavljene u sekcijama Transportne trake za prehrambenu industiju i farmaciju i Transportne trake ostalih i opštih namena, radi lakšeg pronalaženja odgovarajuće trake za ovakve situacije, odlučili smo posebno da izdvojimo trake sa niskim reljefima.

Trake sa reljefima

Reljefne transportne trake prehrambenog kvaliteta

Grupa reljefnih transportnih traka koje nose posebna odobrenja za primene u prehrambenoj industriji i farmaciji prema važećem Zakonu o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, normama Pravilnika o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe. Pored ovoga, ove trake za prehrambenu industriju poseduju i uverenja o usklađenosti sa normativima EEC (direktive 2002/72/CE do 2008/39/CE i regulative CE 1935/2004 i 975/2009), te FDA regulativama (21CFR 175.300, 181.27 i 176.210).

F serija

F (Eng.: Food) je standardna serija PVC transportnih traka za primene u prehrambenoj industriji. Trake iz ove serije karakteriše pre svega PVC noseći nanos tvrdoće 72 Sh A. Sve tipovi su odobreni za direktene kontakte sa prehrambenim proizvodima, kako prema važećoj regulativi u Srbiji, tako i prema FDA i EU regulativama.

Trake ove serije pružaju dobru otpornost na životinjske masti, biljna i mineralna ulja. Dodatno, prisustvo vlage i vode nema nikakav uticaj na rad ovih traka. 

Standardno se proizvode u beloj boji.

 Tip SAMPLATip MEGADYNETehnički list
F10/ZPVCEXCON 2LR/8 W23 U0/Z FAPreuzmi
F20/HPVCEXCON 2R/13 W89 V075/HPreuzmi
F20/MPVCEXCON 2R/12 W57 U0/M FAPreuzmi
2M12 U0-V15 FB WPreuzmi
F21/05.05/ZPVCEXCON 2F/13 W30 Z/V05 FAPreuzmi
F21/KPVCEXCON 2F/12 W80 U0/K FAPreuzmi
Za dostupnost pozicija markiranih sa * molimo kontaktiraje našu službu prodaje.

Različite potrebe transporta prehrambenih proizvoda i upakovanih artikala u prehrambenoj industriji i farmaciji

P serija

P (Eng.: Polyurethane) serija prdstavlja niz transportnih traka sa termoplastičnim poliuretanskim (TPU) nosećim nanosom, tvrdoće 85, 88 i 92 Sh A. Pružaju odličnu otpornost na biljna i mineralna ulja, životinjske masnoće i širok spektar hemijskih proizvoda. Proizvode se od polieterskog TPU, čime se umanjuje efekat hidrolize poliuretana, povećava otpornost na vlagu i produžava vek eksploatacije.

Karakteriše ih dodatno visoka antiabrazivna svojstva, te antistaičnost.

Dostupne su u standardnoj belo ili plavoj boji (označene sa BL).

 OznakaNova oznakaTehnički list
P7/ZPUCON 1RR/7 W15 U0/Z AS FAPreuzmi
*P9/ZPUCON 2LR/6 W15 U0/Z AS FAPreuzmi
1M5 U0-U2 PN yellowPreuzmi
Za dostupnost pozicija markiranih sa * molimo kontaktiraje našu službu prodaje.

U konditorskoj industriji, za transport konditorskih proizvoda. 

Transport upakovanih artikala.

Transport mesa i mesnih prerađevina.

Reljefne transportne trake ostalih namena

Grupa transportnih traka sa niskim reljefima, za ostale različite primene u industriji i privredi. Reljefne transportne trake iz ove grupe pronalaza primene u veoma različitim situacijama: opšti transporti u hemijskoj industriji, utovarne i istovarne linije u poljoprivredi, drvna industrija, industrija keramike i opeke …

U serija
Serija U transportnih traka

U (Eng.: Universal) je standardna serija PVC transportnih traka za opšte primene industriji. Trake iz ove serije karakteriše pre svega PVC noseći nanos tvrdoće 74 Sh A tamno zelene boje. Izuzetak po pitanju boje su trake sa visokim stepenom antistatičnosti (označene sa sufiksom AG), gde je boja svetlo zelena.

Inače, transportne trake iz serije U pokrivaju preko 50% mogućih primena na polju lakih transportnih traka za opšte primene, sa PVC nanosima.

Odgovaraju za upotrebu u uslovima gde su otpornosti na mehanička oštećenja i rezanje, zahtevani. Trake ove serije pružaju dobru otpornost u prisustvu mineralnih ulja, hidrokarbonata i deterdženata.

 Tip SAMPLATip MEGADYNETehnički list
*U10/NPVCCON 2LR/8 PG22 00/N ASPreuzmi
*U35/VPVCCON 3R/16 PG50 00/V ASPreuzmi
*U61/VPVCCON 3F/40 PG65 V0/VPreuzmi
*U91/VPVCCON 3F/50 PG70 V0/VPreuzmi
*U101/VPVCCON 2F/28 PG100 V0/VPreuzmi
*U121/4FPVCCON 4F/70 PG90 U0/FPreuzmi
Za dostupnost pozicija markiranih sa * molimo kontaktiraje našu službu prodaje.

Tipovi U35/V, U61/V, U91/V i U141/V se koriste kao transportne trake za obradu granita i mermera.

L serija

Transportne trake sa veoma elastičnim i fleksibilnim gornjim nanosom od PVC-a, tvrdće 46 ili 55 Sh A, sa visokim koeficientom trenja.

Trake ove serije, zbog osnovnih karakteristika i različitih dezena (reljefa) noseće površine, se pretežno koriste kod kosih transporta upakovanih ili kabastih proizvoda.

Pored protivprokliznih dezena noseće površine, odlikuju se visokom otpornošću na mehaničke udare i oštećenja, prisustva različitih vrsta organiskih ili neorganskih kiselina, ulja i masti.

 Tip SAMPLATip MEGADYNETehnički list
L10/FPVCCON 2LR/8 GR24 00/FPreuzmi
L10/LGPVCCON 2LR/8 GR26 00/LGPreuzmi
L10/MPVCCON 2LR/8 PG52 00/MPreuzmi
L10/M/NRPVCCON 2LR/8 B52 00/MPreuzmi
L10/VPVCCON 2LR/8 PG24 00/VPreuzmi
L20/HPVCCON 2R/12 PG85 00/HPreuzmi
L20/CPVCCON 2R/12 PG56 00/CPreuzmi
L20/MPVCCON 2R/12 PG57 00/MPreuzmi
*L91/HPVCCON 3F/50 PG120 U0/HPreuzmi
*L91/VPVCCON 3F/50 PG70 V0/VPreuzmi
Za dostupnost pozicija markiranih sa * molimo kontaktiraje našu službu prodaje.

Trake iz ove serije se primenjuju u situacijama gde je potrebno sprečiti klizanje transporovanog proizvoda, pri transportu, po traci. Bilo da se radi o horizontalnim transportima ili kosim transportima (inklinacionim ili deklinacionim).

Tipovi L91/V i L121/4/V su specifično razvijene za potrebe mašina za poliranje keramičke i mermera.

N serija

Serija traka sa nosećim nanosima različitih tvrdoća i različitih primena: 46° Sh A za kose transporte; 68° Sh A za normalne transporte; 80° i 90° Sh A za primene u situacijama gde su dobra otpornost na abraziju i proklizavanje (akumulacija) proizvoda neophodni.

Transportne trake ove serije su samougasiva prema DIN/ISO/ANFOR normama (izuzimajući tipove N6, N7/A i N8). 

 Tip SAMPLATip MEGADYNETehnički list 
*N20/BWKA2BL2302PVCCON 2R-RX/14 B23 00/BW AS FRPreuzmi
N20/LGKA2BL3001PVCCON 2R-RX/14 B30 00/LG AS FRPreuzmi
*N20/MKA2BL5701PVCCON 2R-RX/14 B57 00/M AS FRPreuzmi
Za dostupnost pozicija markiranih sa * molimo kontaktiraje našu službu prodaje.

Trake sa antistatičnim svojstvima i platnima niske buke (“low noise”) se koriste u internim instalacijama na aerodromima, poštanskim/paketskim instalacijama, registar kasama u supermarketima i situacijama gde su stabilan rad, nizak nivo buke, antistatična i samougasiva svojstva neophodna.

    Translate »
    Kopiranje sadržaja ove internet stranice nije dozovoljeno.