fbpx

Naslovna stranica | Transportne trake | Lake transportne trake | Reljefne transportne trake

Trake za kose transportere, linijsko vođenje, mašine za brušenje kamena, ...

Reljefne transportne trake

Ovde predstavljamo deo transportnih traka, sa niskim, posebno dizajniranim reljefima, koji pogoduju za primene u veoma različitim situacijama:

  • za potrebe kosih transporta (inklinacionih ili deklinacionih) roba i materijala, gde je neophodno sprečiti povratno klizanje;
  • za potrebe horizontalnih transporta, gde je neophodno obezbediti pravilnu liniju transporta i eliminisati stranično klizanje transportovanih roba i materijala;
  • za situacije gde je potrebno obezbediti lakši prihvat ili istovar materijala i robe sa trake;
  • za mašine za obradu i brušenje kamena, mermera ili granita;
  • za mašine za obradu drveta i drvenih panela;
  • i slične situacije.

Iako su već predstavljene u sekcijama Transportne trake za prehrambenu industiju i farmaciju i Transportne trake ostalih i opštih namena, radi lakšeg pronalaženja odgovarajuće trake za ovakve situacije, odlučili smo posebno da izdvojimo trake sa niskim reljefima.

Trake sa reljefima

Reljefne transportne trake prehrambenog kvaliteta

Grupa reljefnih transportnih traka koje nose posebna odobrenja za primene u prehrambenoj industriji i farmaciji prema važećem Zakonu o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, normama Pravilnika o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe. Pored ovoga, ove trake za prehrambenu industriju poseduju i uverenja o usklađenosti sa normativima EEC (direktive 2002/72/CE do 2008/39/CE i regulative CE 1935/2004 i 975/2009), te FDA regulativama (21CFR 175.300, 181.27 i 176.210).

F serija
P serija

Reljefne transportne trake ostalih namena

Grupa transportnih traka sa niskim reljefima, za ostale različite primene u industriji i privredi. Reljefne transportne trake iz ove grupe pronalaza primene u veoma različitim situacijama: opšti transporti u hemijskoj industriji, utovarne i istovarne linije u poljoprivredi, drvna industrija, industrija keramike i opeke …

U serija
Serija U transportnih traka
L serija
N serija
    Translate »
    Kopiranje sadržaja ove internet stranice nije dozovoljeno.