fbpx

Naslovna stranica | Filtracija | Prostorska filtracija

Prostorska filtracija - HVAC

Prostorska filtracija, klima filtracija ili HVAC filtracija zauzima posebno mesto i posebnu pažnju u proizvodnji naše matične kuće KONUS-KONEX Slovenija. Iz tog razloga serija KOFIL® filtracionih materijala i filtracionih elemenata za prostorsku filtraciju, se u potpunosti proizvodi unutrar KONUS grupacije.

Materijali i elementi zadovoljavaju potrebe od jednostavnih do visokozahtevnih sistema i potreba filtracije. Prilagođeni su potrebama korisnika i pokrivaju filtracione klase of G2 do F9, prema EN779:2012 normativu.

Zavisno od Vaših potreba, dostupni su u formama:

Prostorska filtracija

KOFIL® filtracioni materijali

KOFIL filter materijali

Još od početka 1980-ih godina, KONUS-KONEX Slovenija kao osnovu programa KOFIL® proizvodi materijale za potrebe prostorske filtracije. Filtracioni materijali se izrađuju od najkvalitetnijih sirovina.

Dostupni su u izvedbama od sintetičkih vlakana i mikro staklenih vlakana.

Materijali se isporučuju u rolnama, širine 2.000 mm, u dužinama od 20, 40 ili 80 metara, ili rezani na mere prema zahtevu korisnika. 

Tabela osnovnih materijala

U pratećoj tabeli, nalazi se brzi pregled osnovnih materijala u filtracionim klasama od EU2/G2 do EU5/F5. Tehničke karakteristike svakog od datih materijala, možete dobiti klikom na naziv materijala.

Za podatke o materijalima filtracionih klasa do EU9/F9, molimo da nam se obratite putem detalja iz sekcije Kontakt ove stranice.

KOFIL® filtracioni elementi

Filtracioni elementi za prosorsku filtraciju (HVAC) su dostupni u različitim formama. Niže izdvajamo uobičajene forme, njihove grupne odlike, standardne tipove i tehničke karakteristike pojedinih tipova.

Panelni filter ulošci FKM

KOFIL FKM pločasti filter
Opšte karakteristike

KOFIL® panelni ili pločasti filter ulošci FKM, sa manjojm filtracionom površinom, različitih stepena učinkovitosti, u klasama G2 do G4, prema normativu EN779:2012. Dostupni su u standardnim debljinama rama od 11, 20 ili 25 mm.

Uobičajeno se koriste kao predfilteri i grubi filteri u višestepenim sistemima filtracije.

Maksimalna radna temperatura ove serije je 100 °C, a relativna vlažnost vazduha 100%.

Tipovi i tehnički podaci

Filter kasete FK

KOFIL FK filter kaseta
Opšte karakteristike

KOFIL® filter kasete FK se izrađuju od visoko učinkovitih KOFIL® filtracionih materijala, u serijama FK3, FK4 i FK5, sa učinkovitošću u skladu sa normama EN779:2012 – klasa EU3/G3 do EU5/F5 i protok vazduha od 3.250 do 950 m³/h. Dostupne su sa metalnim ili plastičnim ramovima.

Primenjuju se u filtraciji vazduha u poslovnim prostorima, tržnim centrima, školama i vrtićima; u prehrambenoj industiji, farmaceutskoj industriji i bolnicama; predfilteri u višestepenoj filtraciji; u industriji za zaštitu uređaja i filtraciju kompresorskih stanica.

Maksimalna radna temperatura ove serije je 100 °C, a relativna vlažnost vazduha 100%.

Tipovi i tehnički podaci

Filter kasete FKT

KOFIL kompaktna filter kaseta FKT
Opšte karakteristike

KOFIL® kompaktne filter kasete FKT se izrađuju od sintetičkih mikro vlakana otpornih na udarce. Izvedba omogućava visok stepen zadržavanja prašine, dug vek eksploatacije i veliku filtracionu površinu. Zavisno od zahteva, dostupni su u metalnim ili plastičnim ramovima. 

Dostupni su u filtracionim klasama F4 do F9 prema normativu EN779:2012.

Primenjuju se u filtraciji vazduha u poslovnim prostorima, računarskim centrima i server farmama, tržnim i sportskim centrima, školama i vrtićima; kao predfilteri za apsolutne filtere, te kod klimatizacije visokog učinka.

Maksimalna radna temperatura ove serije je 100 °C, a relativna vlažnost vazduha 100%.

Tipovi i tehnički podaci

Filter vreće FV

KOFIL filter vreće FV
Opšte karakteristike

KOFIL® filter vreće serije FV su dostupni u filtracionim klasama prema EN779:2012 od klase G3 do F9. Ova forma filtera je poznata i pod nazivima džepasti filteri ili vrećasti filteri.

Izrađuju se, zavisno od filtracione klase, od sintetičkih ili mikro vlakana. Forma izrade omogućava  veliku filtracionu površinu, ravnomeran protok vazduha i visok stepen zadržavanja čestica.

Dostupni su u varijantama sa metalnim ramom, plastičnim ramom (nosi dodatnu oznaku u nazivu tipa “-P”) ili drvenim ramom (nastavak “-L” u oznaci tipa).

Uobičajeno se koriste kod osnovne filtracije vazduha u svim sistemima filtracije i klimatizacije.

Maksimalna radna temperatura ove serije je 80 °C, a relativna vlažnost vazduha 100%.

Tipovi i tehnički podaci

Filter vreće FVT

Filter vreće FVT 390
Opšte karakteristike

KOFIL® filter vreće serije FVT za filtracione razrede F6 do F9 prema EN779:2012, sa tvrdim džepovima. 

Proizvode se od staklenih mikro vlakana ili celuloznih vlakana, u zavisnosti od stepena filtracije. Izrada garantuje najveći stepen učinkovitosti i zadržavanja čestica.

KOFIL® kompaktni filteri se upotrebljavaju za izdvajanje finih čestica, sprečavanje onečišćenja vazduha sa polenom, dimom, parom i bakterijama.

Koriste se kao predfilteri ili konačni filteri u sistemima sistemima filtracije i klimatizacije. Univerzalno su primenjljivi, posebno u slučajevima gde je potrebno osigurati dug vek eksploatacije i delotvornosti.

Maksimalna radna temperatura ove serije se kreće od 75 do 120 °C, a relativna vlažnost vazduha od 85 do 100%. Preporučeni konačni pad pritiska je 450 Pa. Maksimalan pad pritiska je 800 Pa, a maksimalno opterećenje 1.500 Pa.

Tipovi i tehnički podaci
    Translate »
    Kopiranje sadržaja ove internet stranice nije dozovoljeno.