fbpx

Naslovna stranica | Transportne trake | Lake transportne trake | Transportne trake opštih i ostalih namena

Transportne trake opštih namena

Transportne trake opštih namena čine sve ostale lake transportne trake, koje zbog boje ili drugih parametara nisu namenjene za direktne kontakte sa prehrambenim proizvodima. S druge strane, praktično pokrivaju sve ostale primene u internim transportima materijala i proizvoda, u svim sektorima privrede, bez obzira na radne uslove i zahteve, osetljivost ili agresivnost transportovanih proizvoda.

VULKAN-PROTEKTOR poseduje konstantan lager od preko 40 tipova transportnih traka iz ove grupe, te dodatno više od 20 tipova traka specijalne namene iz tzv. “plutajućeg” lagera, a koji su podeljeni u serije, prema zajedničkim karakteristikama tipova transportnih traka.

Pri tome, posebnu pažnju posvećujemo poreklu i kvalitetu materijala od kojih se izrađuju transportne trake. Iz tog razloga, još od 1980. godine, isporučujemo isključivo transportne trake izrađene od materijala evropskog porekla, kostantnog i proverenog kvaliteta

Izvedbe

Zavisno od vrste transportera na kojem rade, transportne trake opštih namena su dostupne u varijantama sa poprečno krutom ili fleksibilnom osnovom, sa glatkim protivprokliznim ili prokliznim (za akumulacije) nanosima, sa dezeniranim reljefima, sa nadgradnjama u vidu poprečnih i/ili uzdužnih profila (detaljnije), sa elevatorskim koficama (detaljnije), beskonačno spojene, pripremljene za spajanje ili sa montiranim mehaničkim spojnicama (detaljnije).

U smislu spajanja transportne trake u beskonačnu formu, zavisno od tipa trake, spajanje se vrši termokompozicijom polimera u formi spoja pod uglom od 90° ili 70°, sa jednostrukim, dvostukim ili ojačanim “Z” spojem, preklopom ili posebnim kombinacijama.

Takođe, radi olakšanje montaže i demontaže trake, kao opcija moguća je isporuka traka sa odgovarajućim mehaničkim spojnica (detaljnije). 

U nastavku izdvajamo deo mogućih posebnih izvedbi transportnih traka.

Transportne trake sa posebnim izvedbama

Transportne trake sa profilima

Transportne trake nadgrađene poprečnim i podužnim profilima. 

Trake sa profilima
Elevatorske transportne trake

Transportne trake namenjene za vertikalan, kofičasti transport proizvoda.

Elevatorske trake
Lučne transportne trake

Transportne trake za promenu pravca transportne linije.

Lučne transportne trake
Talasaste (valovite) trake

Transportne trake sa valovima na nosećoj strani, u svrhu eliminacije oštećenja transportovanog proizvoda.

Trake sa valovima
Perforirane transportne trake

Transportne trake za vakum transporte, ceđenje ili izduvavanje transportovanih proizvoda.

Perforirane transportne trake
Mehaničke spojnice

Mehaničke spojnice za sastavljanje i reparaciju transportnih traka.

Mehaničke spojnice

Serije i tipovi transportnih traka opštih namena

Radi lakše identifikacije i lakšeg koncentrisanja pri odabiru pravilnog tipa, transportne trake su podeljene u osnovne grupe sa slovnom oznakom. Grupisanje je izvršeno na osnovu opštih zajedničkih karakteristika pojedine grupe. U nastavku, predstavljamo ove serije, osnovne odlike svake od serija, moguće primene i najčešće upotrebljavane tipove transportnih traka.

Zbog prostornog ograničenja, ovde izdvajamo samo deo serija i tipova transportnih traka, sa uobičajenim primenama u transportima materijala i roba. Svakako da ova lista ne ograničava paletu dostupnih tipova traka, a za deteljnije informacije o dostupnim tipovima, kao i najboljoj preporuci za primenu na vašim transportnim linijama, preporučujemo da kontaktirate našu službu prodaje, kroz detalje u sekciji Kontakt.

U serija
Serija U transportnih traka

U (Eng.: Universal) je standardna serija PVC transportnih traka za opšte primene industriji. Trake iz ove serije karakteriše pre svega PVC noseći nanos tvrdoće 74 Sh A tamno zelene boje. Izuzetak po pitanju boje su trake sa visokim stepenom antistatičnosti (označene sa sufiksom AG), gde je boja svetlo zelena.

Inače, transportne trake iz serije U pokrivaju preko 50% mogućih primena na polju lakih transportnih traka za opšte primene, sa PVC nanosima.

Odgovaraju za upotrebu u uslovima gde su otpornosti na mehanička oštećenja i rezanje, zahtevani. Trake ove serije pružaju dobru otpornost u prisustvu mineralnih ulja, hidrokarbonata i deterdženata.

 Tip SAMPLATip MEGADYNETehnički list
*U6PVCCON 1LR/5 PG13 00/V08 ASPreuzmi
U6/05.05/Z/VRPVCCON 1R/6 PG20 Z/V05 ASPreuzmi
U10PVCCON 2LR/8 PG20 00/V05 ASPreuzmi
U10/AGPVCCON 2LR/8 AG20 00/V05 ASPreuzmi
*U10/NPVCCON 2LR/8 PG22 00/N ASPreuzmi
*U19PVCCON 2LR/8 PG27 00/V12 ASPreuzmi
U20PVCCON 2R/12 PG25 00/V09 ASPreuzmi
U21PVCCON 2F/12 PG26 00/V08 ASPreuzmi
U21/05.05/ZPVCCON 2F/13 PG30 Z/V05 ASPreuzmi
U30PVCCON 3R/16 PG38 00/V09 ASPreuzmi
U31PVCCON 3F/14 PG38 00/V08 ASPreuzmi
U35PVCCON 3R/16 PG45 00/V15 ASPreuzmi
*U35/VPVCCON 3R/16 PG50 00/V ASPreuzmi
*U61/VPVCCON 3F/40 PG65 V0/VPreuzmi
*U91/VPVCCON 3F/50 PG70 V0/VPreuzmi
*U101/VPVCCON 2F/28 PG100 V0/VPreuzmi
*U121/4FPVCCON 4F/70 PG90 U0/FPreuzmi
Za dostupnost pozicija markiranih sa * molimo kontaktiraje našu službu prodaje.

Kako je napomenuto, trake imaju veoma različite primene kod horizontalnih transportera, bilo da se radi o transportu proizvoda u rasutom stanju ili već upakovanih proizvoda.

Trake U21 i U31 se koriste dodano za kanalske transporte i za krive (lučne) transportne trake.

Trake sa sufiksom AG karakteriše visok stepen antistatičnosti, te se kao takve mogu primenjivati u potencijalno eksplozivnim sredinama.

Tipovi U35/V, U61/V, U91/V i U141/V se koriste kao transportne trake za obradu granita i mermera.

L serija

Transportne trake sa veoma elastičnim i fleksibilnim gornjim nanosom od PVC-a, tvrdće 46 ili 55 Sh A, sa visokim koeficientom trenja.

Trake ove serije, zbog osnovnih karakteristika i različitih dezena (reljefa) noseće površine, se pretežno koriste kod kosih transporta upakovanih ili kabastih proizvoda.

Pored protivprokliznih dezena noseće površine, odlikuju se visokom otpornošću na mehaničke udare i oštećenja, prisustva različitih vrsta organiskih ili neorganskih kiselina, ulja i masti.

 Tip SAMPLATip MEGADYNETehnički list
L10/FPVCCON 2LR/8 GR24 00/FPreuzmi
L10/LGPVCCON 2LR/8 GR26 00/LGPreuzmi
L10/MPVCCON 2LR/8 PG52 00/MPreuzmi
L10/M/NRPVCCON 2LR/8 B52 00/MPreuzmi
L10/VPVCCON 2LR/8 PG24 00/VPreuzmi
L20/HPVCCON 2R/12 PG85 00/HPreuzmi
L20/CPVCCON 2R/12 PG56 00/CPreuzmi
L20/MPVCCON 2R/12 PG57 00/MPreuzmi
*L91/HPVCCON 3F/50 PG120 U0/HPreuzmi
*L91/VPVCCON 3F/50 PG70 V0/VPreuzmi
Za dostupnost pozicija markiranih sa * molimo kontaktiraje našu službu prodaje.

Trake iz ove serije se primenjuju u situacijama gde je potrebno sprečiti klizanje transporovanog proizvoda, pri transportu, po traci. Bilo da se radi o horizontalnim transportima ili kosim transportima (inklinacionim ili deklinacionim).

Tipovi L91/V i L121/4/V su specifično razvijene za potrebe mašina za poliranje keramičke i mermera.

NOVBELT® (Silon) serija

Transportne trake od poliesterskih termofiksiranih vlakana, sa širokim spektrom primena u transportima u prerađivačkim sektorima, prehrambenoj industriji, proizvodnji elektronskih komponenti, teškoj industriji, gumarskoj industriji itd.

Veoma su otporne na habanje, rezanje i abraziju. Obezbeđuju bešuman rad i visok stepen temperaturne otpornosti.

Proizvode se dodatno, po zahtevu, u verzijama OH (oil/hydro) sa ulje i hidro odbojnim slojem, te SE (self extinguishing) samougasivim svojstvima.

 Tip NOVBELTTip SILONTehnički list
NOVBELT 250 WSILON 25 WPreuzmi
NOVBELT 250 NASILON 25 NAPreuzmi
NOVBELT 400 HCSILON 40 HCPreuzmi
NOVBELT 400 NASILON 40 NAPreuzmi
NOVBELT 600 HCSILON 60 HCPreuzmi
NOVBELT 600 NASILON 60 NAPreuzmi

Primenjuju se u situacijama gde je neophodno eliminisati oštećenja transportovanih proizvoda usled transporta, gde je potrebno smanjiti nivo buke pri transportu, te eliminisati lepljenje proizvoda za traku.

U tom smislu, NOVBELT 400 i 600 su se veoma dobro pokazale u gumarskoj industriji.

N serija

Serija traka sa nosećim nanosima različitih tvrdoća i različitih primena: 46° Sh A za kose transporte; 68° Sh A za normalne transporte; 80° i 90° Sh A za primene u situacijama gde su dobra otpornost na abraziju i proklizavanje (akumulacija) proizvoda neophodni.

Transportne trake ove serije su samougasiva prema DIN/ISO/ANFOR normama (izuzimajući tipove N6, N7/A i N8). 

 Tip SAMPLATip MEGADYNETehnički list 
DN8/A/ASKA2BL2001PVCCON 2R/10 B20 00/V05A ASPreuzmi
DN8/AKA2BL1802PVCCON 2LR/8 B18 00/V04APreuzmi
D10/AKA2PG2004PVCCON 2LR/8 PG20 00/V05APreuzmi
N18/AKA2BL2103PVCCON 2R-RX/14 B21 00/V05A AS FRPreuzmi
N20KA2BL2602PVCCON 2R-RX/14 B26 00/V05 AS FRPreuzmi
*N20/0.0KC2BL2401FABCON 2R-RX/14 B24 00/U0 AS FRPreuzmi
*N20/10.0/AKA2BL3005PVCCON 2R-RX/14 B30 00/V10A AS FRPreuzmi
N20/AKA2BL2601PVCCON 2R-RX/14 B26 00/V05A AS FRPreuzmi
*N20/BWKA2BL2302PVCCON 2R-RX/14 B23 00/BW AS FRPreuzmi
N20/LGKA2BL3001PVCCON 2R-RX/14 B30 00/LG AS FRPreuzmi
*N20/MKA2BL5701PVCCON 2R-RX/14 B57 00/M AS FRPreuzmi
Za dostupnost pozicija markiranih sa * molimo kontaktiraje našu službu prodaje.

Trake sa antistatičnim svojstvima i platnima niske buke (“low noise”) se koriste u internim instalacijama na aerodromima, poštanskim/paketskim instalacijama, registar kasama u supermarketima i situacijama gde su stabilan rad, nizak nivo buke, antistatična i samougasiva svojstva neophodna.

B serija

Serija transportnih traka sa poliesterskim fleksibilnim platnom, impregnisanim a uretanom niskog koeficienta trenja, na obe strane.

Trake B serije pružaju visok stepen otpornosti na abraziju. Ujedno, obezbeđuju nizak koeficient trenja.

Poprečno su fleksibilne, što ih čini pogodnim za primene u različitim transportnim situacijama (horizontalni transport, lučne (krive ) trake, koritasti transport …)

 Tip SAMPLATip MEGADYNETehnički list
B21FABCON 2F/12 PG20 U0/U0
B31FABCON 3F/14 PG35 U0/U0Preuzmi

Odgovaraju za trasnport pojedinačnih paketa, za klupe za rezanje, tekstilnu industriju, gumarsku industriju. Takođe se preporučuju za transporte u prisustvu muljnih tečnosti, ulja, masnoća i neagresivnih hemikalija. Odlično su se pokazale u gumarskoj industriji, pri transportu nevulkanizovane gume.

PV/PN serija

Transportne trake sa nosećom površinom od poliuretana, tvrdoće 92° Sh A.

Odlikuje ih antistatična svojstva, odlična otpornost na abraziju, različite hemijske proizvode i temperature. 

 Tip SAMPLATip MEGADYNETehnički list
PV6/APUCON 1LR/5 DG08 U0/U03A AS FAPreuzmi
PV8/APUCON 2LR/8 DG13 U0/U03A AS FAPreuzmi
PV10/APUCON 2LR/8 DG16 U0/U04A AS FAPreuzmi
PN20/APUCON 2R/13 B23 00/U05A ARPreuzmi
*PN30/APUCON 3R/50 B25 00/U04A ARPreuzmi
*P350/A/NRPUCON 3RH/50 B26 00/U04A ARPreuzmi
Za dostupnost pozicija markiranih sa * molimo kontaktiraje našu službu prodaje.

Mat površina omogućava klizanje proizvoda, te se ove trake mogu koristiti i kao akumulacione trake, trake na pakericama džakova. Takođe, koriste se u proizvodnji peleta i sl.

 

V serija

Poliolefinske transportne trake namenjene za primenu u duvanskoj industriji, odobrene od strane većih proizvođača duvana. Karakteriše ih antistatična noseća površina od transparentnog poliolefina tvrdoće 90° Sh A.

Trake ove serije su atestirane i odobrene od strane Instituta za zaštitu zdravlja Srbije “Dr. Milan Jovanović – Batut” Beograd.

 Tip SAMPLATip MEGADYNETehnički list
V23/APOLYCON 2F/16 TR24 00/Y06A AS FA PRPreuzmi
*V23/CPOLYCON 2F/16 TR55 00/C AS FA PRPreuzmi
*V33/APOLYCON 3F/20 TR38 00/Y06A AS FA PRPreuzmi
Za dostupnost pozicija markiranih sa * molimo kontaktiraje našu službu prodaje.

Trake ove serije su razvijene isključivo za potrebe procesa prerade duvana. Samim time, uvrštene su u interne kataloge odobrenih traka svih proizvođača duvana u svetu.

Pored ovoga, zbog specifičnosti poliolefinskog nanosa, trake se koriste u lakirnicima, preradi voska i drugim situacijama gde je potrebno eliminisati bilo kakvo lepljenje materija za traku.

Reljefi transportnih traka opštih namena

U svrhu što boljeg praćenja proizvoda tokom transporta, sprećavanja povratnog ili straničnog klizanja transportovanih materijala, lake transportne trake se proizvode sa posebnim kompaktnim reljefima – površinskim utiscima.

Reljefi mogu biti pozitivni – izdignuti; ili negativni – utisnuti.

Standardno su dostupne trake sa površinskim utiscima F, H, LG, M, V i R. Takođe, ređe zastupljeno ali i dalje dostupne su trake i sa reljefima Y, U i N

Utisak visoko glazirane i mat (A) površne, nažalost nije moguće adekvatno prestaviti fotografijama, pa ih ovde posebno ne predstavljamo.

Molimo da imate u vidu da prikazane fotografije ne reprezentuju stvarnu veličinu reljefa. Kako biste stekli realan uvid u veličinu reljefa, molimo da nam se obratite za uzorke traka.

    Translate »
    Kopiranje sadržaja ove internet stranice nije dozovoljeno.