fbpx

Naslovna stranica | Transportne trake | Lake transportne trake | Transportne trake opštih i ostalih namena

Transportne trake opštih namena

Transportne trake opštih namena čine sve ostale lake transportne trake, koje zbog boje ili drugih parametara nisu namenjene za direktne kontakte sa prehrambenim proizvodima. S druge strane, praktično pokrivaju sve ostale primene u internim transportima materijala i proizvoda, u svim sektorima privrede, bez obzira na radne uslove i zahteve, osetljivost ili agresivnost transportovanih proizvoda.

VULKAN-PROTEKTOR poseduje konstantan lager od preko 40 tipova transportnih traka iz ove grupe, te dodatno više od 20 tipova traka specijalne namene iz tzv. “plutajućeg” lagera, a koji su podeljeni u serije, prema zajedničkim karakteristikama tipova transportnih traka.

Pri tome, posebnu pažnju posvećujemo poreklu i kvalitetu materijala od kojih se izrađuju transportne trake. Iz tog razloga, još od 1980. godine, isporučujemo isključivo transportne trake izrađene od materijala evropskog porekla, kostantnog i proverenog kvaliteta

Izvedbe

Zavisno od vrste transportera na kojem rade, transportne trake opštih namena su dostupne u varijantama sa poprečno krutom ili fleksibilnom osnovom, sa glatkim protivprokliznim ili prokliznim (za akumulacije) nanosima, sa dezeniranim reljefima, sa nadgradnjama u vidu poprečnih i/ili uzdužnih profila (detaljnije), sa elevatorskim koficama (detaljnije), beskonačno spojene, pripremljene za spajanje ili sa montiranim mehaničkim spojnicama (detaljnije).

U smislu spajanja transportne trake u beskonačnu formu, zavisno od tipa trake, spajanje se vrši termokompozicijom polimera u formi spoja pod uglom od 90° ili 70°, sa jednostrukim, dvostukim ili ojačanim “Z” spojem, preklopom ili posebnim kombinacijama.

Takođe, radi olakšanje montaže i demontaže trake, kao opcija moguća je isporuka traka sa odgovarajućim mehaničkim spojnica (detaljnije). 

U nastavku izdvajamo deo mogućih posebnih izvedbi transportnih traka.

Transportne trake sa posebnim izvedbama

Transportne trake sa profilima

Transportne trake nadgrađene poprečnim i podužnim profilima. 

Trake sa profilima
Elevatorske transportne trake

Transportne trake namenjene za vertikalan, kofičasti transport proizvoda.

Elevatorske trake
Lučne transportne trake

Transportne trake za promenu pravca transportne linije.

Lučne transportne trake
Talasaste (valovite) trake

Transportne trake sa valovima na nosećoj strani, u svrhu eliminacije oštećenja transportovanog proizvoda.

Trake sa valovima
Perforirane transportne trake

Transportne trake za vakum transporte, ceđenje ili izduvavanje transportovanih proizvoda.

Perforirane transportne trake
Mehaničke spojnice

Mehaničke spojnice za sastavljanje i reparaciju transportnih traka.

Mehaničke spojnice

Serije i tipovi transportnih traka opštih namena

Radi lakše identifikacije i lakšeg koncentrisanja pri odabiru pravilnog tipa, transportne trake su podeljene u osnovne grupe sa slovnom oznakom. Grupisanje je izvršeno na osnovu opštih zajedničkih karakteristika pojedine grupe. U nastavku, predstavljamo ove serije, osnovne odlike svake od serija, moguće primene i najčešće upotrebljavane tipove transportnih traka.

Zbog prostornog ograničenja, ovde izdvajamo samo deo serija i tipova transportnih traka, sa uobičajenim primenama u transportima materijala i roba. Svakako da ova lista ne ograničava paletu dostupnih tipova traka, a za deteljnije informacije o dostupnim tipovima, kao i najboljoj preporuci za primenu na vašim transportnim linijama, preporučujemo da kontaktirate našu službu prodaje, kroz detalje u sekciji Kontakt.

U serija
Serija U transportnih traka
L serija
NOVBELT® (Silon) serija
N serija
B serija
PV/PN serija
V serija

Reljefi transportnih traka opštih namena

U svrhu što boljeg praćenja proizvoda tokom transporta, sprećavanja povratnog ili straničnog klizanja transportovanih materijala, lake transportne trake se proizvode sa posebnim kompaktnim reljefima – površinskim utiscima.

Reljefi mogu biti pozitivni – izdignuti; ili negativni – utisnuti.

Standardno su dostupne trake sa površinskim utiscima F, H, LG, M, V i R. Takođe, ređe zastupljeno ali i dalje dostupne su trake i sa reljefima Y, U i N

Utisak visoko glazirane i mat (A) površne, nažalost nije moguće adekvatno prestaviti fotografijama, pa ih ovde posebno ne predstavljamo.

Molimo da imate u vidu da prikazane fotografije ne reprezentuju stvarnu veličinu reljefa. Kako biste stekli realan uvid u veličinu reljefa, molimo da nam se obratite za uzorke traka.

    Translate »
    Kopiranje sadržaja ove internet stranice nije dozovoljeno.