Identifikacioni podaci

VULKAN-PROTEKTOR d.o.o. Apatin
Industrijska zona bb
25260 Apatin / Srbija

Poslovni podaci:
   Matični broj: 08206805
   PIB: 101125566
   Šifra delatnosti: 2229
   D&B D-U-N-S® broj: 565911380
   Datum osnivanja: 27.09.1990.
Povezana pravna lica:
   KONUS-KONEX d.o.o. Slovenske Konjice, Slovenija 
   KONUS-S Prokuplje, Srbija 

Dokumentacija za preuzimanje

   Identifikacioni list  (174 Kb)
   PEPDV obrazac  (106 Kb)

Kratka istorija VULKAN-PROTEKTOR-a

Preduzeće VULKAN-PROTEKTOR d.o.o. Apatin je osnovano 27. septembra 1990. godine. Osnovnu delatnost preduzeća čine proizvodnja i prodaja gumenih i polimer baziranih transportnih i elevatorskih traka, pljosnatih pogonskih kaiševa, industrijskih i prostorskih filtera, filtracionih materijala i materijala, sredstava i opreme za održavanje transportnih traka i pogonskih kaiševa.

Trenutno VULKAN-PROTEKTOR d.o.o. Apatin posluje na tržištima Srbije, Crne Gore i Federacije BiH sa više od 1500 direktnih korisnika proizvoda, u svim segmentima industrije, više od 20 regionalnih poddistributera i 8 najznačajnijih proizvođača transportne i procesne opreme u regiji. Pri tome, prosečno vreme odgovora na potraživanja kupaca, u većini slučajeva, iznosi svega jedan do dva dana. Ceneći opštu situaciju i svoje korisnike, VULKAN-PROTEKTOR posebnu pažnju posvećuje izboru izvora sirovina za svoje proizvode. U tom smislu, VULKAN-PROTEKTOR poseduje ekskluzivne ugovore o saradnji sa dobavljačima kao što su MEGADYNE S.p.A. (bivša SAMPLA BELTING S.r.l) Italija, CONTINENTAL CONTITECH AG, TECH Corp. Kanada.

Iako je preduzeće VULKAN-PROTEKTOR d.o.o. Apatin je osnovano 1990. godine, stvarne korene vuče još od 1965. godine, kada je naime osnivana Samostalne zanatske radnje VULKAN Apatin. U početku, pretežnu delatnost radnje, činila je reparacija pneumatika. Kasnijim razvojem, SZR VULKAN se sve više specijalizuje ka servisnim uslugama na polju internih transporta u industriji – sastavljanje, montaža i servisiranje transportnih i elevatorskih traka. Paralelno, SZR VULKAN pokreće pogon gumeno-tehničkih proizvoda malih serija, te 1980. se osnova SZR PROTEKTOR, na koju je preneta kompletan servisni i prodajni program vezan za putnički i teretni program pneumatika. Tek liberalizacijom zakona o preduzećima, u krajem leta 1990. godine, SZR VULKAN i SZR PROTEKTOR se spajaju u jedinstveno preduzeće, današnji VULKAN-PROTEKTOR d.o.o Apatin.

Još od 2003. godine VULKAN-PROTEKTOR d.o.o. je uveo i pri sertifikacionoj kući BVQI sertifikovao sistem upravljanja kvalitetom prema standardu ISO9001:2000.

Takođe, jedna od posebnih stavki, koje nas, osim duge istorije u ovom poslu, izdvaja od naše konkurencije, jeste činjenica da je VULKAN-PROTEKTOR jedini distributer transportnih traka u Srbiji, koji poseduje uverenje najviše institucije u zemlji, Instituta za zaštitu zdravlja Srbije „Dr. Milan Jovanović – Batut“ Beograd, o podobnosti transportnih traka prehrambene namene (serije F, P, E i R), za direktne kontakte sa namirnicama.

Od oktobra 2006. godine, VULKAN-PROTEKTOR d.o.o. Apatin postaje sastavni deo KONUS KONEX grupacije, te pored standardne ponude transportnih traka i pogonskih kaiševa, ponudu proizvoda proširuje sa FLATEX® pljosnatim pogonskim kaiševima i KOFIL® filterima i filtracionim materijalima, te NOVBELT® transportnim trakama.