fbpx

Naslovna stranica | Filtracija | Filtracija gasova i prašine

Filtracija gasova i prašine

Industrijska filtracija gasova, zavisno od svrhe, podrazumeva prikupljanje ili uklanjanja čestica iz gasova. Ovaj vid filtracije se često naziva “otprašivanje”. U praksi, radi se pretežno o filtraciji vazduha, pri čemu se prikupljaju čestice proizvoda (šećerane, hemijska industrija, cementare …) ili se uklanjaju nečistoće (drvna industrija, građevinska industrija …) u svrhu zaštite sredine i opreme.

Za potrebe ove vrste filtracije, u ponudi imamo širok spektar KOFIL® filtracionih materijala i filtracionih mediuma.

KOFIL brend

Materijali i mediumi

Filtracioni materijali

Materijali za potrebe industrijske filtracije gasova i prašine se proizvode u rolnama, standardnih širina 2.150 mm, te standardnim dužinama od 50 i 100 metara. Naravno, isporuka je moguća i u dimenzijama prema zahtevu korisnika.

Dostupni su u težinskim klasama od 100, 150, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 i 650 gr/m2. 

Vrste materijala

Materijali za filtraciju gasova se proizvode od:

 • PES – poliester
 • PP – polipropilen
 • PES-PAN – poliester / poliakrilonitril,
 • PAN – Poliakrilonitril – homopolimer
 • PAC – poliakrilonitril – kopolimer,
 • AR – meta aramid
 • PPS – polifenilen sulfid
 • PI-P84 – Poliimid
 • PTFE – politetrafluoretilen

Dodatne obrade materijala

OH nanos

Uljno i hidroodbojan (Eng.: oil and hydro) nanos, sa ciljem eliminacije prodora vlage unutar materijala i uzrokovanja eventualnog zagušenja sistema. Materijali sa ovom vrstom obrade se prepručuju za primene u situacijama gde postoji visok procenat prisustva vlage ili se radi o filtraciji veoma higroskopnih čestica.

BT vlakna

Antistatična vlakna, utisnuta unutar materijala, obezbeđuju odvođenje eventualno akumuliranog statičkog elektriciteta. Materijali sa ovom obradom se preporučuju za primene u svim situacijama gde postoji opasnost od izbijanja požara i/ili eksplozije.

Filtracioni mediumi

U velikoj većini slučajeva, u industrijskoj filtraciji gasova, kao medium za prečišćavanje koriste se filter vreće.

Zavisno od namene, mogu biti obostrano otvorene ili sa zatvorenim dnom. Varijacije formi u kojima izrađujemo filter vreće su veoma različite, te se pri izradi, prilagođavaju isključivo zahtevu korisnika i sistema na kojem će funkcionisati.

Deo ovih varijacija, zavisno od izgleda ulaznog dela, sredine i dna filter vreće, je predstavljen u nastavku.

Forme filter vreća

Vrh

Ulazni deo filter vreća se izrađuju u otvorenoj varijanti, u formama bez poruba, sa porubom, sa ojačanjem, sa čeličnim obručem, ušivenim kanapom, snap-ringom ili drugim varijacijama, zavisno od konstrukcije sistema za koji su predviđene

Sredina

Spoj materijala kroz sredinu filter vreće radimo isključivo šivenjem. Razlog za primenu ovog postupka jeste jačina same veze. Pri tome, standardno, spoj na središnjem delu se radi trostukim štepom. Međutim, prema zahtevu korisnika, ovaj spoj se može raditi i drugim vrstama štepa.

Dno

Dno filter vreće, je jednako dostupno u različitim varijacijama: otvoreno dno, sa ili bez sistema za kačenje (kanap, obruč, snap-ring) ili zatvoreno dno sa ili bez ojačanja. U principu, izvedbe su veoma različite, od slučaja do slučaja.

  Translate »
  Kopiranje sadržaja ove internet stranice nije dozovoljeno.