fbpx

Naslovna stranica | Filtracija

Filtracija: industrijsko i prostorsko prečišćavanje

U saradnji sa matičnom firmom KONUS-KONEX d.o.o. Slovenija, najvećim proizvođačem tehničkih netkanih i tkanih materijala u regiji, predstavljamo Vam program KOFIL® filtera i filtracionih materijala za potrebe prostorske i industrijske filtracije.

Filtracione grupe

Radi lakšeg pronalaženja potrebnih informacija, sekciju našeg proizvodnog programa, koji se odnosi na filtraciju, dodatno smo podelili na filtracione grupe, shodno namenama: filtracija gasovi i prašine (tzv. otprašivanje), prostorska i klima filtracija, te filtracija tečnosti.

U nastavku predstavljamo kratke informacije koje odlikuju svaku od ovih grupa, a detaljnije informacije, možete pronaći pritiskom na taster “Detaljnije” ispod svake od datih grupa.

Filtracija gasova i prašine

KOFIL® filtracioni materijali i filteri namenjeni za uklanjanje ili prikupljanje čestica iz gasova.

Dostupni u širokom spektar izvedbi, sa pretežnim fokusom na nisku i srednju temperaturnu filtraciju.

Dostupni su u izvedbama od poliestera (PE), polipropilena (PA), poliester akrila (PES-PAN), akril homopolimera (PAN), akril kopolimera (PAC), meta aramida (AR i ARR), polifenil sulfida (PPS). Takođe, dodatna svojstva u vidu antistatičnosti (AGT-BT), prehrambene podobnosti (prema EU 1935/2004 i 10/2011), uljne i hidro odbojnosti ...

Filtrecija gasova i prašine

Prostorska filtracija

KOFIL® materijali i filteri namenjeni za prečišćavanje vazduha za prostorije i klimatizaciju (HVAC), dostupni u varijantama materijala u rolnama, sečenih materijala na dimenzije ili već pripremljenih mediuma za montažu i upotrebu.

Iz standardne proizvodnje, pokrivaju filtracione klase od G2 do F9 prema staroj klasifikaciji po standardu EN779:2012.

HVAC filtracija

Filtracija tečnosti

Serija tkanih KOFIL® filtracionih materijala i filtera, namenjenih za primene u industrijskoj filraciji tečnosti. Dostupni u varijantama rolni, kao i gotovih proizvoda, urađenih prema zahtevu korisnika.

Proizvodi uključuju izvedbe u varijanti od poliesterskih (PE) i polipropilenskih (PP) vlakana, u standardnoj ili antistatičnoj verziji.

Materijali koji se koriste u prehrambenoj industriji i farmaciji su adekvatno testirani prema EU 1935/2004 i 10/2011 normativima.

    Translate »
    Kopiranje sadržaja ove internet stranice nije dozovoljeno.