fbpx

Naslovna stranica | Transportne trake | Lake transportne trake | Lučne transportne trake

Lučne transportne trake

Lučne transportne trake ili ugaone transportne trake su posebna izvedba lakih transportnih traka. Namenjene su za promenu smera transportne linije, bilo zbog ograničenog prostora unutar instalacije, zbog praktičnosti dalje manipulacije ili nekog drugog razloga.

Uobičajeno, rade se u izvedbama za promenu smera od 90 ili 180°. Međutim ovo nije pravilo, te se dešavaju zahtevi i u drugim uglovima promene smera. Samim time, svaka traka se proizvodi isključivo prema specifikacijama korisnika. 

Upitnik za lučne transportne trake

S obzirom na specifičnost namene, tolerancije pri izradi lučnih traka su minimalne. Iz tog razloga, savetujemo korisnicima naših da provere parametre i što pravilnije popune posebno razvijen upitnik za ove trake.

Upitnik je dostupan na sledećoj vezi:

Lučne transportne trake se dostupne u varijantama za prehrambenu industriju, koje poseduju adekvatne nalaze i odobrenja prema važećem Zakonu o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, normama Pravilnika o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe. Pored ovoga, ove trake za prehrambenu industriju poseduju i uverenja o usklađenosti sa normativima EEC (direktive 2002/72/CE do 2008/39/CE i regulative CE 1935/2004 i 975/2009), te FDA regulativama (21CFR 175.300, 181.27 i 176.210).

U ovom slučaju uobičajeni tipovi transportnih traka od koji se proizvode su P6/A/BF, P8/A/BF, R11 i F21. Detaljnije podatke o ovim tipovima, možete pronaći u sekciji Transportne trake za prehrambenu industriju.

Takođe, lučne trake se proizvode i za ostale segmente industrije: industrija keramike i opeke, drvna industrija, elektronska industrija, interne instalacije na aerodromima i centralnoj pošti i slično. 

Izrađuju se najčešće od tipova transportnih traka U21, U31, B21 i B31. Tehničke podatke i detalje o ovim tipovima transportnih traka, možete pronaći u sekciji: Transportne trake opštih i ostalih namena.

Dakle, gde god je potrebna promena pravca, rešenje su lučne trake.

    Translate »
    Kopiranje sadržaja ove internet stranice nije dozovoljeno.