fbpx

Uslovi korišćenja

U Apatinu, 12.12.2019

Uvod

Ovu internet stranicu vam je omogućio VULKAN-PROTEKTOR d.o.o. Apatin, Industrijska zona bb, 25260 Apatin, Srbija, u cilju pružanja što kvalitetnijih informacija o firmi VULKAN-POTEKTOR d.o.o. Apatin i njenim proizvodima i uslugama.

Informacije koje se nalaze na ovoj internet stranici o firmi VULKAN-PROTEKTOR d.o.o. Apatin (u daljem tekstu: VULKAN-PROTEKTOR), te povezanim firmama i trećim licima prikupljene su sa najvećom mogućom pažnjom. Ne možemo, međutim, da garantujemo za potpunost i tačnost pruženih informacija. VULKAN-PROTEKTOR ne preuzima odgovornost za eventualne greške u sadržaju ove internet stranice

U nastavku su dati uslovi sporazuma između vas i firme VULKAN-PROTEKTOR d.o.o. Apatin. Molimo da odvojite nekoliko minuta i pažljivo pročitate pravila i uslove korišćenja. Pristupanjem i korišćenjem ove internet stranice prihvatate da ste pročitali, razumeli i da ste saglasni da budete obavezani ovim uslovima, kao i da poštujete sve važeće zakone i propise, uključujući zakone i propise koji regulišu izvoz i ponovni izvoz. Ukoliko niste saglasni sa ovim uslovima, nemojte koristiti ovu internet lokaciju.

VULKAN-PROTEKTOR može u bilo kom trenutku, bez prethodnog obaveštenja ili najave, izvršiti reviziju Uslova korišćenja, kao i drugih informacija sadržanih na ovoj veb lokaciji. VULKAN-PROTEKTOR takođe može uneti poboljšanja ili promene na proizvodima i/ili uslugama na ovoj lokaciji u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštavanja o tome.

Opšti uslovi korišćenja internet stranice

Autorska prava

Celokupan sadržaj ove internet stranice, bez obzira na formu (tekst, slika ili video, struktura i sadržaj strukture) zaštićeni su Zakonom o zaštiti autorskih i srodnih prava.

To konkretno znači da svako reprodukovanje, prilagođavanje, prevod, arhiviranje i/ili obrada u drugim medijima, uključujući tu i arhiviranje ili obradu u elektronskim medijima, podležu zaštiti autorskih prava. Svaki vid korišćenja u tom smislu, u celosti ili u delovima, nalaže da se prethodno dobije pismena saglasnost VULKAN-PROTEKTOR-a. 

Za sav sadržaj drugih izvora, bez obzira na formu, a koji je eventualno korišćen na ovoj internet stranici, VULKAN-PROTEKTOR je obezbedio odgovarajuće saglasnost i ovlašćenje za upotrebu. Takav sadržaj ostaje pravna svojina lica koja su ga izdale.

Logo

Logo VULKAN-PROTEKTOR-a, kao i korišćeni logoi povezanih pravnih lica, trećih lica i brendova su registrovani žigovi pripadajućih lica. Svako neovlašćeno korišćenje ili zloupotreba tih žigova je izričito zabranjena i predstavlja povredu Zakona o žigovima, Zakona o autorskim i drugim pravima, Zakona o intelektualnoj svojini i Zakona o zaštiti konkurencije.

Odricanje od odgovornosti

Ova internet stranica može sadržavati veze (hiperlinkove) ka drugim internet stranicama, kojima upravljaju treća lica i čiji sadržaj nije poznat firmi VULKAN-PROTEKTOR. Firma VULKAN-PROTEKTOR samo olakšava pristup takvim internet stranicama i ne snosi nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. Jedina svrha pruženih veza do takvih internet stranica, jeste da vam olakša pristup informacijama i snalaženje na internetu. Izjave na stranicama do kojih ti linkovi vode nisu naše izjave. Izričito odbacujemo vezu sa sadržajem stranica trećih lica do kojih vode linkovi naznačeni na našoj internet stranici. Pre svega ne preuzimamo odgovornost ni za kakvo kršenje zakonskih odredaba ili povredu prava trećih lica na tim stranicama.

Po pitanju internet stranica do kojih vode hiperlinkovi sa internet stranice firme VULKAN-PROTEKTOR, vlasnici tih internet stranica snose isključivu odgovornost za sadržaj tih stranica, način publikovanja i korišćenja informacija.

VULKAN-PROTEKTOR ne snosi odgovornost za eventualna kršenja autorskih prava, robnih žigova ili druge intelektualne svojine ili ličnih prava na stranicama do kojih vodi neki hiperlink.

Informacije o proizvodima i uslugama

Sadržaj koji VULKAN-PROTEKTOR objavljuje na ovoj internet stranici su pružene u najboljoj nameri pružanja što celovitijih i kvalitetnijih informacija korisnicima. Zbog konstantnih promena, eventualnih propusta u prenosu sadržaja ili drugih uticaja, sadržaj ove internet stranice se mora smatrati isključivo informativnim prikazom proizvoda, usluga i mogućnosti firme VULKAN-PROTEKTOR. 

Informacije na ovoj internet stranici nisu zamena za stručna mišljenja. Savetujemo iz tog razloga da pre korišćenja bilo kojih informacija u dizajnu ili produkciji proverite potpunost informacije, zatražite specifične savete i uputstva vezana za proizvode i usluge, u direktnom kontaktu sa nama, putem informacija pruženih u odeljku Kontakt ove internet stranice.

Zaštita identiteta i politika privatnosti

VULKAN-PROTEKTOR u potpunosti ceni vašu privatnost. Svi Vaši podaci koji se eventualno prikupljaju su zaštićeni u skladu sa aktualnim zakonima i Politikom privatnosti objavljenom na ovoj internet stranici.

Ostalo

Eventualn delimična ili potpuna neusaglašenost određenih odredbi ovih Uslova, neće uticati na punovažnost i premenu ostalih odredbi Opštih uslova korišćenja.

    Translate »
    Kopiranje sadržaja ove internet stranice nije dozovoljeno.