fbpx

Naslovna stranica | Transportne trake | Lake transportne trake | Transportne trake za prehrambenu industriju i farmaciju

Transportne trake za prehrambenu industriju i farmaciju

Transportne trake iz ove grupe, su prevashodno namenjene za upotrebu kao u prehrambenoj industriji i farmaciji.

Grupu transportne trake za prehrambenu industriju čine serije F, P, E, R, M, H i V transportnih traka proizvpđača. Zajedničko za sve tipove transportnih traka iz ove grupe je činjenica, da su svi atestirani od strane Instituta za zaštitu zdravlja Srbije DR.MILAN JOVANOVIĆ – BATUT Beograd i odobreni za direktne kontakte sa prehrambenim proizvodima, shodno Zakonu o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, normama Pravilnika o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe.

Pored ovoga, trake za prehrambenu industriju poseduju nalaze i uverenja o usklađenosti sa normativima EEC (direktive 2002/72/CE do 2008/39/CE i regulative CE 1935/2004 i 975/2009), te FDA regulativama (21CFR 175.300, 181.27 i 176.210).

Izvedbe

Zavisno od vrste transportera na kojem rade, transportne trake su dostupne u varijantama sa poprečno krutom ili fleksibilnom osnovom, sa glatkim protivprokliznim ili prokliznim (za akumulacije) nanosima, sa dezeniranim reljefima, sa nadgradnjama u vidu poprečnih i/ili uzdužnih profila (detaljnije), sa elevatorskim koficama (detaljnije), beskonačno spojene, pripremljene za spajanje ili sa montiranim mehaničkim spojnicama (detaljnije).

U smislu spajanja transportne trake u beskonačnu formu, zavisno od tipa trake, spajanje se vrši termokompozicijom polimera u formi spoja pod uglom od 90° ili 70°, sa jednostrukim, dvostukim ili ojačanim “Z” spojem, preklopom ili posebnim kombinacijama.

Takođe, radi olakšanje montaže i demontaže trake, kao opcija moguća je isporuka traka sa odgovarajućim mehaničkim spojnica (detaljnije). 

U nastavku izdvajamo deo mogućih posebnih izvedbi transportnih traka.

Transportne trake sa posebnim izvedbama

Transportne trake sa profilima

Transportne trake nadgrađene poprečnim i podužnim profilima. 

Trake sa profilima
Elevatorske transportne trake

Transportne trake namenjene za vertikalan, kofičasti transport proizvoda.

Elevatorske trake
Lučne transportne trake

Transportne trake za promenu pravca transportne linije.

Lučne transportne trake
Talasaste (valovite) trake

Transportne trake sa valovima na nosećoj strani, u svrhu eliminacije oštećenja transportovanog proizvoda.

Trake sa valovima
Perforirane transportne trake

Transportne trake za vakum transporte, ceđenje ili izduvavanje transportovanih proizvoda.

Perforirane transportne trake
Mehaničke spojnice

Mehaničke spojnice za sastavljanje i reparaciju transportnih traka.

Mehaničke spojnice

Serije i opšte karakteristike transportnih traka

F serija
P serija
E serija
R serija
M serija - Manšoni
H serija
V serija

Reljefi transportnih traka

U svrhu što boljeg praćenja proizvoda tokom transporta, sprećavanja povratnog ili straničnog klizanja transportovanih materijala, lake transportne trake se proizvode sa posebnim kompaktnim reljefima – površinskim utiscima.

Reljefi mogu biti pozitivni – izdignuti; ili negativni – utisnuti.

Po pitanju transportnih traka za prehrambenu industriju i farmaciju, standardno su dostupne trake sa površinskim utiscima HR, K, V, Z, C i FB  koje ovde izdvajamo. Takođe, trake su dostupne sa visoko glaziranom površinom, matiranom površinom (oznaka utiska A) i utiskom pliša (VL oznaka utiska). Na žalost, ove tri forme nije moguće u prihvatljivoj meri prikazati fotografijama.

Molimo da imate u vidu da prikazane fotografije ne reprezentuju stvarnu veličinu reljefa. Kako biste stekli realan uvid u veličinu reljefa, molimo da nam se obratite za uzorke traka.

Pitanja i odgovori:

 1. 1
  Šta su transportne trake za prehrambenu industriju i farmaciju?

  U smislu lakih transportnih traka, koje su razvijene i koje se proizvode namenski za potrebe prehrambene industrije i farmacije, osnovna karakteristika je usklađenost važećim zakonima, propisima i pravilnicima koji se odnose na ove sektore.

  Tansportne trake iz ove grupe, koje mi prodajemo, potpuno odogovaraju važećim zakonskim regulativama na teritoriji Republike Srbije:

  Takođe, trake iz ove grupe potpuno zadovoljavaju sledeće regulative Evropske unije, SAD i OIS/SMIIC:

 2. 2
  Dali ove transportne trake zadovoljavaju HACCP propise?

  HACCP (Eng.: Hazard Analysis Critical Control Points) predstavlja niz pravila i procedura za analizu i kontrolu kritičnih tački u procesu. Cilj jeste osiguravanje zdravstvene bezbednosti i uspostavljanje niza kontrolnih tačaka i odgovarajućih aktivnosti vezanih za ove tačke. Prostim jezikom identifikacija i kontrola onoga što bi moglo da krene naopako i izazove bilo koju vrstu kontaminacije u toku procesa.

  Kada u pitanju primena transportnih traka u HACCP kontrolisanom sistemu, u VULKAN-PROTEKTOR-u vodimo posenu pažnju na zdravstvenu i sanitatrnu podobnost proizvoda koje dajemo našim kupcima. Trake iz ovde predstavljene grupe se proizvode u strogoj kontroli porekla i izvora materijala. Redovno pri uvozu materijala upućujemo uzorke na kontrolu akreditovanim laboratorijama. Uradili smo detaljnu analizu kompletne game materijala kod Instituta za zdravstvenu zaštitu Srbije. Vodimo računa da materijali poseduju adekvatne potvrde dobavljača o usklađenosti važećim normativima EFSA (EU) i FDA. Samim time eliminisali smo mogućnost da sama traka predstavlja bilo kakav rizik i uzrok kontaminacije. U tom pogledu, trake iz ove grupe odgovaraju za primenu u HACCP okruženjima.

 3. 3
  Kako odabrati pravilan tip trake?

  Odabir pravilnog tipa transportne trake je od izuzetne važnosti za pravilan rad linije. Treba uzeti u obzir čitav niz parametara: namena, vrsta transportovanog materijala, prisusvo vlage, ulja, masnoće, temperatura transportovanog proizoda, vrsta transporta, tip konstrukcije transportera, opterećenje ...

  Najbolji savet je: kontaktirajte nas direktno i dopustite da vam pomognemo. VULKAN-PROTEKTOR je u ovoj branši prisutan od 1980. godine i imamo svakako dobro poznavanje različitih situacija.

 4. 4
  Koja je boja transportnih traka za prehrambenu industriju?

  U prošlosti, transportne trake namenjene za primenu u farmaciji i prehrambenoj industriju su bile isključivo bele boje.

  Međutim, vremenom, ovaj trend je promenjen. Danas, transportne trake za primene u prehrambenoj industriji i farmaciji se isporučuju standardno u beloj, plavoj ili bež boji (zavisno od tipa trake).

  Takođe, u primarnoj preradi poljoprivrednih proizvoda (prijemne trake, trake na kombajnima, trake za korita za pranje ...), koriste se trake zelene boje, koje i dalje odgovaraju svim propisanim regulativama koje se odnose na životne namirnice. 

  Translate »
  Kopiranje sadržaja ove internet stranice nije dozovoljeno.