fbpx

Naslovna stranica | Pogonski kaiševi | Pljosnati pogonski kaiševi

Serije FLATEX® i BELTEX® pogonski kaiševa i mašinskih traka

Pljosnati pogonski kaiševi

FLATEX pogonski kaiševi

Pljosnati pogonski kaiševi predstavljaju efikasno i optimalno rešenje u situacijama kada je potreban što efikasniji prenos snage, dobra fleksibilnost prenosnika, elastičnost, otpornost na vibracije i udare i rad pri velikim brzinama. Detaljnije informacije predstavljamo u nastavku:

Koje pljosnate pogonske kaiševe proizvodimo?

Kada su u pitanju pljosnati pogonski kaiševi, VULKAN-PROTEKTOR proizvodi FLATEX® kaiševe sa vučnim slojem (nosačem snage) od poliamida (PA) i od poliesterskih vlakana (PE). Serija FLATEX® kaiševa sa poliamidnim vučnim slojem se proizvodi od materijala iz proizvodnje naše matične firme KONUS-KONEX d.o.o. Slovenija, dok se serija sa vučnim slojem od poliesterskih vlakana proizvodi u potpunosti u našem pogonu. Remenje ove vrste, ima široke primene u u svim sektorima industrije: od papirne industrije do čeličana, elektrana i teških bagera. Dalje informacije, specifičnosti i karakteristike svake od ovih serija, grupisanih prema nosaču jačine možete pronaći u nastavku:

 

FLATEX® P kaiševi

Standardna serija pljosnatih pogonskih kaiševa, sa nosačem snage od kompaktnog poliamidnog centralnog sloja i frikcionim nanosima od prirodne kože (LL i LT grupa), sintetičke gume (GG, DG i GT) ili platna (TT). Pokrivaju najveći deo primena u industrijskom prenosu snage.

Proizvode se u dimenzijama prema zahtevu korisnika, sa kosim spojem. Izduženje kod postavljanja se kreće od 1,5 do 3%. Preporučeno temperaturno područje rada je od -20 do +80 °C. Tipovi iz grupa LL i LT pružaju visok stepen izdržljivosti u prisustvima ulja, masnoća i različitih vrsta komercijalno dostupnoh rastvarača. Grupe GG, DG, GT i TT takođe daju određen stepen otpornosti, međutim savetuju se za primene u uslovima bez prisustva ulja i masnoća. S druge strane, u situacijama gde postoji prisustvo vlage i prašine, kaiševi sa ovim oblogama se ponašaju idealno.

U pogledu održavanja, grupe GG, DG, GT i TT ne zahtevaju nikakvo održavanje. Kod serija LL i LT preporučuje se periodična upotreba FLATEX® paste u spreju, radi održavanja mekoće i elastičnosti spoljnih kožnih nanosa.

Vrste i tehničke karakteristike

FLATEX® GG i DG serija
FLATEX GG serja
FLATEX® GT/TG serija
FLATEX® LL serija
FLATEX LL serja
FLATEX® LT serija
FLATEX LT serja

FLATEX® E kaiševi

Serija pljosnatih pogonskih kaiševa, sa nosačem snage od poliesterskih vlkana. Primarno su namenjeni za brzine rada iznad 60 m/s, snage do 1.000 KS  i male prečnike remenica.

Karakteriše ih pre svega potpuno beskonačan (bez spoja) nosač snage. Spojevi su samo na spoljašnjim oblogama, dok je vučni sloj bez spoja. Stepen istezanja pri postavljanju kaiševa iz ove serije se kreće od 0,3 do 3%.

Za razliku od kaiševa sa poliamidnim centralnim slojem, pružaju bolju otpornost u prisustvou vlage. Preporučeno radno temperaturno područje je od -20 do +70 °C.

Vrste i tehničke karakteristike

FLATEX® GG E serija
FLATEX E GG serja
FLATEX® GT/TG E serija
FLATEX E TG serja
FLATEX® TT E serija
FLATEX® LL E serija
FLATEX E LL serja
FLATEX® LT E serija

Šta izdvaja pljosnate pogonske kaiševe?

Efikasnost FLATEX® kaiševa

Transmisioni kaiševi ove vrste imaju apsolutno naleganje na pogonsku i gonjenu remenicu, celom svojom površinom. Zbog tankog poprečnog preseka, imaju male gubitke kod savijanja.

Time obezbeđuju najviši stepen prenosa snage (do 98%) pri velikim brzinama.

Učinkovitost grafik

Jednostavnost konstrukcije

Pljosnati pogonski kaiševi ne zahtevaju precizno nazubljene remenice za vođenje i prenos snage. Rade na ravnim remenicama, sa blagim prelukom. Time se značajno olakšava konstukcija i umanjuje cena izrade i održavanja transmisionog sistema.

Fleksibilnost primena

Za razliku od drugih vrsta, FLATEX® kaiševi omogućavaju prenose na veće udaljenosti pogonske i gonjene remenice. Takođe, pružaju konstrukcionu fleksibilnost u smislu izbora vrste pogona: otvoreni pogon, ukršteni pogon, varijacije okrenutog pogona …

Visoke brzine i niske vibracije

FLATEX® pljosnati pogonski kaiševi ravnomerno raspoređuju silu natezanja preko cele širine kaiša. Rezultat je ujednačen i tih rad. Standardno rade pri brzinama od 35 m/s, a serija “E” kaiševa radi na brzinama i do 200 m/s.

Radi poređenja, kod prenosa ekvivalentne snage sa klinastim kaiševima, obično se angažuju dva ili više kaiševa u setu. Nejednaka distribucija natzne jačine u takvim situacijama, dovodi do neravnomernog habanja, a potom i do povećanja vibracija i buke u radu i, konačno, habanja i oštećenja ležajeva remenice.

Zaštita od preopterećenja

Sama priroda pljonatog pogonskog remenja daje dozu zaštite transmisionom sistemu, u slučaju preopterećenja. 

Jednostavno, kaiš će da proklizi privremeno na remenici da bi smanjio stres na pogonski motor.

Cena održavanja i vek eksploatacije

FLATEX® kaiševi ne zahtevaju nikakvo posebno održavanje. Samim time, ne postoje dodatni troškovi.

Takođe, uravnoteženo radno istezanje i habanje kaiša, u mnogome doprinosi dužem veku eksploatacije u odnosu na alternative.

    Translate »
    Kopiranje sadržaja ove internet stranice nije dozovoljeno.