fbpx

Naslovna stranica | Transportne trake | Modularne trake

Plastične modularne trake

Modularne transportne trake

Plastične modularne trake predstavljaju praktično, jednostavno i dugotrajno rešenje za transporte proizvoda. 

Za razliku od klasičnih transportnih traka, trake se sastoje od pojedinačnih modula, sastavljenih veznom šipkom, na potrebnu širinu i dužinu. U slučaju oštećenja, potrebno je zameniti samo pojedine module, a ne celu traku, kakav je sluča kod klasičnih traka. Dodatno, pogon je obezbeđen pomoću odgovarajućih zupčanika, koji obezbeđuju konstantno i pravilno vođenje trake tokom rada.

Deo informacija vezanih za dostupne materijale od kojih se proizvode, kao i vrste i serije modularnih traka, dodatne poprečne i uzdužne nadgradnje, kao i lančanike i dodatke za modularne trake, možete pronaći u nastavku.

Serije modularnih modula

Informacije o standardno dostupnim serijama i tipovima modularnih traka su predstavljane niže, u grupama prema tipu transporta: pravolinijski ili lučni transport.

Vrsta transporta

Pravolinijski transport

Za potrebe transporta u pravoj liniji, bilo da se radi o horizontalnim transportima, kosim transportima ili elevatorskim transportima, modularne trake su dostupne u veličinama (dužina pojedinačniog segmenta) od:

Modularna traka pravolinijska

Serija
Korak
Korak širine trake
C12
12 mm
n x 25 mm
E20
20 mm
n x 8 mm
A24
24 mm
n x 10 mm
E30
30 mm
n x 10 mm
E40-E41
40 mm
n x 10 mm
E50
50 mm
n x 20 mm
B50
50 mm
n x 20 mm
E80
50 mm
n x 16 mm

U pogledu formi, moduli za pravolinijske trake su dostupni u varijacijama potupnuo zatvorene noseće ili delimično otvorene (propusne) površine.

Lučni transport

U svrhu promene pravca ili pomeranja (“S” transporter) transportne linije, dostupni su modulu za transportne trake u veličini (dužina pojedinačnog modula) od:

Serija
Korak
Korak širine trake
E93
30 mm
n x 25 mm

Moduli iz ove grupe imaju otvorenu noseću površinu od 18 do 20%, odnosno ukupnu kontaktnu površinu od 55 do 68%, sa faktorom okreta od 1,4.

Kosa modularna traka

Materijali - osnovne karakteristike

U osnovnim varijantama, izrađuju se od polipropilena (PP), polietilena (PE) ili poliacetala (AC), kao i od posebnih matrijala, koji pružaju nelepljivost, antistatičnost, vatrootpornost, izdržljivost na visoke temperature i sl. 

Svi materijali su odobreni za direktne kontakte sa životnim namirnicama, prema važećim propisima, regulativama i preporukama (EU, FDA).

Standardni materijali

Ostali materijali

Pored standardnih materijala za izradu modula, trake su dostupne i u posebnim izvedbama od:

  • Najlon (NY / PA) – koji karakterišu odlična dimenzionalna stabilnost pri povećanim temperaturama, visoka tvrdoća i krutost, odlična otpornost na abraziju u suvim uslovima (ne preporučuje se za primene u vlažnim uslovima). Izrađuje se u verziji crne boje, sa temperaturnom otpornošću do +140 °C (i privremenim kontaktima do +180 °C), te u neutralnoj boji za primene u prehrambenoj industriji i temperaturnu postojanost do +120 °C (privremeno do +135 °C).
  • Termoplastični elastomer (TPE) – odliku protivproklizna svojstva, visoka fleksibilnost i niska tvrdća (varijante 35, 45 i 60 ShA), temperaturna postojanost u rasponu od -40 do +100 °C, dobra otpornost na masnoće, ulja i hemikalije uopšte.
  • Samougasivi polimeri – specijalan materijal za primene u zonama sa visokim stepenom opasnosti od požara i/ili eksplozije, sa indeksom nezapaljivosti V-0 (prema UL94 testu);
  • Temperaturnootporni polimeri – obezbeđuje kontinualan rad pri temperaturama do +200 °C, sa odličnom otpornošću na zamor, mehaničke udate i različite hemikalije. Vatrootporni indeks je V-0 (prema UL94). Odgovara za direktne kontakte sa prehrambenim namirnicama.

Dodaci i nadgradnje

Modularna traka sa profilima

U svrhu kosih transporta robe (elevatori), dostupni se opcije za nadgradnju modularnih traka, u formi poprečnih profila (rebra) i stranica.

Poprečni profili su dostupni u varjantama “T”, ojačano “T” i “C” forme, a zavisno od tipa osnovnog modula i koraka modula, dosupni su u visinama od 25 do 150 mm.

Poprečni profili za modularne trake

Stranični profili, za sprečavanje rasipanja transportovanog proizvoda, su dostupni, zavisno od vrste i veličine osnovnog modula, u visinama od 30 do 100 mm

Stranični profil za modularne trake

Lančanici i prihvatni profili

Lančanik za modularne trake

Standardni lančanici se izrađuju od PP, PE ili POM. Dostupni su u varijantama za okruglu ili kockastu osovinu. Broj zuba i otvor za osovinu zavise od vrste osnovnog modula. Ipak, za nestandardne zahteve, moguća je izrada specijalnih lančanika na CNC ruteru. Obično se ovako izrađeni lančanici rade od polipropilena.

Za potrebe prihvatanja transportovanih proizvoda kod serije tzv. “Flash Grid” modula, dosupni su prihvatni profili (“češalj profil”), koji omogućavaju pravilan i lak istovar proizvoda sa trake.

Istovarni profili

    Translate »
    Kopiranje sadržaja ove internet stranice nije dozovoljeno.