Plastične modularne trake

Plastične modularne trake predstavljaju praktično, jednostavno i dugotrajno rešenje za transporte proizvoda. 

Za razliku od klasičnih transportnih traka, trake se sastoje od pojedinačnih modula, sastavljenih veznom šipkom. U slučaju oštećenja, potrebno je zameniti samo pojedine module, a ne celu traku, kakav je sluča kod klasičnih traka. Dodatno, pogon je obezbeđen pomoću odgovarajućih zupčanika, koji obezbeđuju konstantno i pravilno vođenje trake tokom rada.

Osnovne karakteristike

U osnovi, izrađuju se u varijantama od polipropilena (PP), polietilena (PE) ili poliacetala (POM), kao i od posebnih matrijala, koji pružaju nelepljivost, antistatičnost, vatrootpornost, izdržljivost na visoke temperature i sl. 

Standardni materijali

Polipropilen (PP)

Standardan materijal za većinu uobičajenih transportnih zahteva. Pruža dobru hemijsku otpornost. Odobren za direktne kontakte sa životnim namirnicma (FDA, EU). Radno temperaturno područje: +5 do +80 °C.

Polietilen (PE)

Odlična hemijska otpornost. Odgovara za primene kod niskih radnih temperatura. Pruža dobru otpornost na udare. Loša abrazivna otpornost. Odobren za kontakte sa životnim namirnicma (FDA, EU). Radno temperaturno područje -70 do +60 °C.

Poliacetal (POM)

Dobra jačina i nizak koeficient trenja. Loša hemijska otpornost. Odgovara za teške tovare. Poseduje odobrenje za direktne kontakte sa životnim namirnicama (FDA, EU). Radno temperaturno područje:

  • u vlažnim uslovima: -35 do +60 °C;
  • u suvim uslovima: -38 do +90 °C.

Serije i osnovni tipovi modula

Serija 127

Serija modula za pravolinijski (horizontalni, kosi ili kombinovani) transport, u koraku modula od 12,7 mm (0,5 inča).

EC127 FG

Serija 254

Serija modula za pravolinijski (horizontalni, kosi ili kombinovani) ili za krivudav (promena pravca ili “S” forma) transport, u koraku modula od 25,4 mm (1 inč).

MD254 FG
MD254GAP%48
EC254 PR%16
HP254 RR
HP254 GT
HP254 PR%22
EC254 TR (mali radius)

Serija 381

Serija modula za pravolinijski (horizontalni, kosi ili kombinovani) transport, u koraku modula od 38,1 mm (1,5 inča).

EC381 NT
EC381 FG
EC381 PR%22

Serija 508

Serija modula za pravolinijski (horizontalni, kosi ili kombinovani) transport, u koraku modula od 50,8 mm (2 inča).

EC508 DT
EC508 PR%22
EC508 PR%13
EC508 PR%11
EC508 FG
EC508 RR
    Translate »